PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Achtste Generatie
Hendrik Jan VELSINK, ook genaamd FELSINK,
Mogelijk een zoon uit een eerdere relatie van Berend (Charles, Barend) Velsink [nr. VII-c], geboren te Semarang op 3 september 1827, woont te Deventer (1837), te Soerabaja en te Kediri (1857-1867), daarna te Blitar, van beroep ijsfabrikant, eigenaar tabaksschuren (1875), overleden te Blitar op 5 juni 1899, oud 71 jaar.
Gehuwd (1) te Soerabaja op 25 maart 1865 met Carolina Louisa KRIJGSMAN, geboren te Soerabaja op 11 juli 1834, overleden te Blitar op 22 november 1873, oud 39 jaar.
Gehuwd (2) te Blitar op 12 april 1877 met Maria Elizabet SÖRENSEN, vermeld als eigenaresse van een melkerij in Blitar (1901), woont op 6 juli 1914 te Semarang, woont te Blitar 1903- 1930.

VOOROUDERS:
Hendrik Jan zou een zoon kunnen zijn van Berend uit een eerdere relatie, danwel een zoon van Berend's broer Jan die als stuurman op Oost-Indie voer, of zou zelfs een veel jongere broer van Berend en Jan kunnen zijn.
Dit laatste is niet geheel onwaarschijnlijk. Immers, Berend's ouders hadden een zoon genaamd Hendrik Jan die in 1825 overleed en zij zouden dus heel goed een in 1827 geboren zoon gehad kunnen hebben die dan weer Hendrik Jan genoemd werd.
Dit zou wel betekenen dat Hendrik Velsink en zijn vrouw Jentjen Harms Doosjen in 1827 in Semarang gewoond moeten hebben toen Hendrik Jan daar werd geboren.

BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van geboorten.
Soerabaja, 11 Julij 1834:
Carolina Louisa Krijgsman.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1835, blz. 192]

ALPHABETISCH REGISTER DER BEVOLKING, Deventer, 1839, letters T-Z, blz. 111/112:
Velsink, Hendrik - geb. te Zwolle - 63 jr. - m. - Gep. commis. - Wede - Protestant - Vertrokken den 14 Julij 1841 naar Amsterdam.
Velsink, Hendrika - geb. te Zwolle - 23 jr. - v. - Zonder beroep - ongeh. - Protestant - idem.
Velsink, Susanna Pietronella - geb. te Almelo - 21 jr. v. - Zonder beroep - ongeh. - Protestant - idem.
Velsink, Hendrik Jan - geb. te Samarang - 10 jr. - m. - Zonder beroep - ongeh. - Protestant.
[bron: www.stadsarchiefdeventer.nl.]

BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 25 maart 1865:
Hendrik Jan Felsink met Carolina Louisa Krijgsman.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners, 1865, blz. 13]

FAMILIEBERICHTEN.
Gehuwd:
A.J. Velsink en C.L. Krijgsman, Soerabaja.
[bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 28 mei 1865]

BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijden.
Blitar, 22 November 1873:
Carolina Louisa Velsink, v.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners]

HUWELIJKS-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
(Uit alle Indische bladen bijeengebracht)
Overleden:
C. L. Krijgsman, echtg. van H. J. Velsink, Kediri, 22 November 1873.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 3 december 1873]

BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Blitar, 12 april 1877:
Hendrik Jan Velsink met Maria Elizabet Sorensen.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners, 1878, blz. 208]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Blitar, 5 Juni 1899:b Hendrik Jan Velsink, m.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners, 1900][bron: De Locomotief:
Samarangsch handels- en advertentie-blad, 8 juni 1899]

GRAFSCHRIFT:
Begraafplaats te Blitar, nr. 93:
Hier rusten C.L. Velsink-Krijgsman, geb. 11-7-1834, overl. 22-11-1873 en H.J. Velsink, geb. 3-9-1827, overl. 5-6-1899, B.J.J. Velsink, Blitar 25 Maart 1878, 's Hage 6 Juli 1914. R.I.P.

FAMILIEBERICHTEN.
Uit de Indische bladen:
Overleden:
H.J. Velsink, 72 jr, Blitar.
[bron: Leeuwarder Courant, 13 juli 1899]

----------------------------------------------------------------------

WOONPLAATS HENDRIK JAN VELSINK:
Soerabaja, 1857-1859.
Kediri, 1859-1861.
Soerabaja, 1860 en 1863-1867.
Kediri, afd. Blitar, 1865-1899.
[Bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst der Europesche inwoners, 1828-1900]

OPGAVE VAN DE POLITIE.
Omtrent personen wier passen voor aankomst of vertrek zijn geviseerd geworden.
24 October [1861].
voor Aankomst:
R. M. Pareira, van Probolingo; H. J. Velsink, van Kedirie; e.a.
voor Vertrek:
D. Swart, naar Pamakassan; R. M. Pareira, H. J. Velsink, H. J. Lien, naar Samarang, e.a.
[bron: De Oostpost, Soerabaya, 24 oktober 1861]

VERTROKKEN PERSONEN.
H. J. Velsink, e.a.
[bron: Samarangsch advertentie-blad, 8 november 1861]

OPGAVE VAN DE POLITIE.
Omtrent personen wier passen voor aankomst of vertrek zijn geviseerd geworden.
13 November [1861].
voor Aankomst:
H. J. Velsink, van Samarang.
voor Vertrek:
H. J. Velsink, naar Kedirie.
[bron: De Oostpost, Soerabaya, 14 november 1861]

OVERSTROMING TE BLITAR.
In februari 1875 begaf een kraterwand het en stortte de inhoud van het kratermeer zich op lagergelegen gebieden, daarbij dessa's en cultuurgrond verwoestende.
In de dessa Daioe werden 7 woningen alsook de tabaksschuur van de heer Velsink door het kolkende water meegesleurd.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 19 februari 1875]

COMMISSIE VOOR HET BEHEER DER BEGRAAFPLAATSEN VOOR LIJKEN VAN EUROPEANEN EN MET DEZEN GELIJKGESTELDEN.
Afdeeling Blitar, 1891-1899
President[en] – Th. van Dissel, J. Knebel, P.V. van Vrijberghe de Coningh en vanaf 1895 de assistent-resident.
Lid – H.J. Velsink.
Secretaris[sen], tevens thesaurier – N.D. Tielman, E.A. Wijmalen, J.L.B. Heijligers en vanaf 1896 functie niet vervuld.
[bron: Kalender en Personalia, 1891-1899, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1891-1899]

HANDEL.
Kediri, 1891-1899:
IJsfabrikant: Velsink, H.J.
[bron: Kalender en Personalia, 1891-1899, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1891-1899]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, H.J., particulier – Blitar, Kediri, 1899.
Velsink, Wed. H.J. geb. E.M. Sorensen – Blitar, 1903-1930.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

MELKERIJEN:
Blitar.
H. Meelhuijsen.
Wed. M.E. Velsink-Geb. Sörensen.
[bron: Nieuw Adresboek, Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1901]

BLITAR:
Blitar telt tegenwoordig (2008) ca. 125.000 inwoners en is gelegen in de provincie Oost-Java, even ten zuiden van de vulkanen Kelud en Kawi. Zowel voormalig president Soekarno als vliegtuigbouwer Anthony Fokker zijn in Blitar geboren.
Soekarno was in 1938 zelfs gemeenteraadslid van Blitar.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. C.J.H. Velsink, (v.)
  Geboren te Soerabaja ca. mei 1866, in 1898 vermeld als kleuteronderwijzeres en in 1899-1901 als onderwijzeres aan de Meisjesschool te Soerabaja, overleden te Meester Cornelis op 22 november 1949, oud 83 jaar.
  Verloofd te Soerabaia op 24 oktober 1888 met W. E. van Drongelen, van beroep commies Post- & Telegraafdienst.

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Bevallen:
  C.L. Velsink, Krijgsman, D., Soerabija.
  [bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 juni 1866]

  VERLOVINGSADVERTENTIE.
  Verloofd:
  W. E. van Drongelen, Commies Post- & Telegraafdienst, en
  C. J. H. Velsink.
  Soerabaia, 24 October 1888.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 24 oktober 1888]

  VERENIGING "DE MEISJESSCHOOL" TE SOERABAJA.
  Onderwijzend personeel.
  Onderwijzeressen voor het Frobelonderwijs:
  o.a. C. Velsink.
  [bron: Kalender en Personalia, 1898, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1898]

  VERENIGING "DE MEISJESSCHOOL" TE SOERABAJA.
  Onderwijzend personeel.
  Onderwijzeressen:
  o.a. C. Velsink.
  [bron: Kalender en Personalia, 1899-1900, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1899-1900]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Velsink, C., particulier onderwijzer - Soerabaja, 1899.
  Velsink, C., Particulier Onderwijzer - Soerabaja, 1901.
  Velsink, C., Part. Onderwijzer - Soerabaja, 1903.
  Velsink, C., Part. Onderw., Soerabaja. 1904-1905.
  Velsink, C., Part. Onderw., 1907-1911.
  Velsink, C., 1912-1924.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Heden overleed zacht en kalm in de ouderdom van 83 jaren onze geliefde Tante
  Mej. C.J.H. Velsink.
  A. J. Beem en echtgenote,
  M. C. van Daalen Wetters en familie.
  Meester Cornelis, Polonialaan nr. 58, 22 November '49.
  [bron: Java-Bode, 22 november 1949]

 2. Dolphina Louisa Velsink, ook Adolphine Louise Velsink,
  Geboren te Soerabaja op 27 februari 1869, overleden aldaar op 30 mei 1930, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 29 oktober 1913 met Charl Eddy Esser, geboren te Pasoeroean op 6 maart 1880, overleden te Soerabaja in 1941, oud 61 jaar, zoon van Martinus Theodorus Esser en Johanna Wilhelmina Doup.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
  Charl Eddy Esser was eerder gehuwd te Solo op 6 maart 1907 met Roosje Heijbloem.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Soerabaja, 27 Februarij 1869:
  Dolphina Louisa Velsink.

  DATA: 
  I. Fredericus Leonardus Esser,
  overleden te Pasoeroean op 17 juli 1887.
  Gehuwd te Pasoeroean op 15 september 1841 met Johanna Wilhelmina Meeuwen.
  Mogelijk gehuwd met Helena Johanna Bella Elberg.
  II. Martinus Theodorus Esser,
  Geboren te Pasoeroen op 9 oktober 1848, overleden te Soerabaja op 13 mei 1905, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Pasoeroean op 20 mei 1874 met Johanna Wilhelmina Doup, geboren op 5 februari 1855, overleden te Djombang op 21 november 1889, oud 34 jaar.
  III. Charley Eddy Essers,
  Geboren te Pasoeroean op 6 maart 1880, verbleef mogelijk in de Soekamiskin gevangenis in Bandoen, overleden te Soerabaja in 1941, oud 61 jaar.
  Gehuwd (1) te Solo op 6 maart 1907 met Roosje Heijbloem.
  Gehuwd (2) te Soerabaja op 29 oktober 1913 met Dolphina Louisa Velsink.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Gehuwd:
  Ch. E. Esser en D.L. Velsink, te Soerabaja.
  [bron: Het nieuws van den dag; kleine courant, 1 december 1913]

  BURGERLIJKE STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Soerabaja, 29 oktober 1913:
  Charl Eddy Esser met Dolphina Louisa Velsink.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, deel 1, 1915, Batavia, Landsdrukkerij]  [bron: De Indische courant, Soerabaia, 31 mei 1930]

 3. Carel (Karel) Hendrik Velsink,
  Geboren te Blitar op 11 april 1870, woont in 1889-1890 te Ngrowo, Toeloengagoeng (Kediri), vermeld als employee van de Onderneming Semenoer te Blitar (1899-1904), ondernemer en administrateur suikerrietonderneming Blitar (1911-1915), handelaar te Blitar (1905-1932), bibitplanter te Blitar (1934-1941) lid gemeenteraad Blitar (1926-1938), overleden te Tjimahi op 17 januari 1946, oud 75 jaar, begraven op het Nederlands Ereveld te Bandoeng, vak IV, nr. 665.
  Gehuwd te Blitar op 29 december 1904 met Wilhelmina Elisabeth Grobben, geboren ca. 1880, overleden te Blitar op 1 mei 1941, oud ca. 60 jaar, eerder weduwe van J. C. Stein.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Blitar, 13 April 1870:
  Carel Hendrik Velsink.

  ADVERTENTIEN.
  Gehuwd:
  C. H. Velsink en H. E. Grobben, Wed: van J. C. Stein,
  Blitar 29-12-1904.
  Eenige en algemeene kennisgeving.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 30 december 1904]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Getrouwd:
  C.H. Velsink met H.E. Grobben, Blitar.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 3 februari 1905]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE OUDER DAN 16 JAAR:
  Ngrowo, Toeloengagoeng (Kediri), 1889-1890, Velsink, K.H.
  Blitar (Kediri), 1890-1901, Velsink, K.H.

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Velsink, K.H., Empl. Ond. Semenoer - Blitar, 1899-1904.
  Velsink, K.H., Handelaar - Blitar, 1905-1932.
  Velsink, K.H., Bibitplanter - Blitar, 1934-1941.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Velsink, C.H., Handelaar - Blitar (W.E. Grobben), 1910-1932.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  ONDERNEMINGEN WERKENDE OP OVEREENKOMSTEN MET DE BEVOLKING. KK.631 (1911-1913).
  Residentie Kediri.
  Afdeeling Blitar.
  Onderneming Blitar.
  Ondernemer en administrateur K.H. Velsink.
  Aard der ondernemingen of der geteelde producten: suikerrietbibit.
  [bron:Regerings Almanak van Ned. Indie, Grondgebied en Bevolking, 1911-1913]

  GAVEN VOOR HET BLITARSCH STEUN-COMITE:
  K.H. Velsink, Blitar.............f 250.-
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 juni 1919]


  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 Eur. 4 Inl. 1 Vr. O.
  Voorzitter. De Assistent-Resident.
  Leden. Mr. W.A.A. Boekhoudt; - W. Boyd, - G.A. van Haasen, - Raden Moekidjo, - J.Ch.E. Manuel, - Lien Ping Hwie, - G.A.M. van der Rest, - Mas Sastrowidjojo, - Th. Smits, - Raden Soemanagara, - Raden Soepadi, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven.
  Secretaris. W. Nicolai.
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. E. van Matheron.
  [bron: Kalender en Personalia, 1926, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1926]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Voorzitter. De Assistent-Resident.
  Leden. Mr. W.A.A. Boekhoudt; - W. Boyd, - G.A. van Haasen, - W. van Hattem, - J.Ch.E. Manuel, - W.A. Rosenquist, - Raden Soepadi, - Raden Soepono, - Mas Soerojo, - Raden Soetikno, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, een vacature.
  Secretaris. W. Nicolai.
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. E. V. Matheron.
  [bron: Kalender en Personalia, 1927, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1927]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Voorzitter. De Assistent-Resident.
  Leden. H. Belle, - Mr. W.A.A. Boekhoudt; - W. Boyd, - L.S.B. Beer, - W. van Hattem, - Liem Ping Hwie, - J.Ch.E. Manuel, - Raden Akoep Goelangge, - Raden Soepadi, - Raden Soetikno, - Mas Soetjitro, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven.
  Secretaris. W. Nicolai.
  Adjunct Secretaris. J.D. Jaquet.
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. E. V. Matheron.
  Opzichter. E. Scholtsz.
  [bron: Kalender en Personalia, 1928, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1928]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. J.H. Boerstra.
  Leden. H. Belle, - L.S.B. Beer, - Mas Djenal, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Liem Ping Hwie, - Dr. P. Meerburg, - Raden Soepadi, - Raden Soetikno, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, (twee vacatures).
  Secretaris. J.H. Boerstra, (wd).
  Adjunct Secretaris. J.D. Jaquet.
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. E. V. Matheron.
  [bron: Kalender en Personalia, 1929, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1929]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. J.H. Boerstra.
  Plv. burgemeester. L.A. van de Ven.
  Leden. H. Belle, - W. Boyd, - Mas Djenal, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Dr. P. Meerburg, - Dr. R. Moekiman Soerjowinoto, - Njoo Tiang Poo, - W.E. Scheurer, - Dr. R. Soeleiman, - Raden Soepadi, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven.
  Secretaris. J.H. Boerstra, (wd).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. E. V. Matheron.
  [bron: Kalender en Personalia, 1930, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1930]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. J.H. Boerstra.
  Leden. M. Abdoelmanap, - H. Belle, - W. Boyd, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Dr. P. Meerburg, - Dr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, - J. Visser.
  Secretaris. J.H. Boerstra, (wd).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. ..............
  [bron: Kalender en Personalia, 1931, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1931]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. J.H. Boerstra.
  Leden. M. Abdoelmanap, - W. Boyd, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Dr. P. Meerburg, - Dr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, - J. Visser, - Ch. L. Wiggers.
  Secretaris. J.H. Boerstra, (wd).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel.
  [bron: Kalender en Personalia, 1932, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1932]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. J.H. Boerstra.
  Leden. M. Abdoelmanap, - W. Boyd, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Dr. P. Meerburg, - Dr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, - J. Visser, - Ch. L. Wiggers.
  Secretaris. J.H. Boerstra, (wd).
  Adjunct-Secretaris. J.W. van Cellicum, (tijd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel, (tijd).
  Controleur Belastingen. Tj. Huitema, (tijd).
  [bron: Kalender en Personalia, 1933, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1933]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150; Stbl. 1928 No. 497.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. Assistent-Resident van Blitar, C.E. Cohen, (fd).
  Leden. M. Abdoelmanap, - W. Boyd, - W. van Hattem, - Mr. K.E. Krijgsman, - Dr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - Dr. W.K.M. Stibbe, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, - J. Visser, - Ch. L. Wiggers.
  Secretaris. C.E. Cohen.
  Adjunct-Secretaris. J.W. van Cellicum, (tijd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel, (tijd).
  Controleur Belastingen. Tj. Huitema, (tijd).
  [bron: Kalender en Personalia, 1934, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1934]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150; Stbl. 1928 No. 497.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. Assistent-Resident van Blitar, C.E. Cohen, (fd).
  Leden. D.C.H. van Altenburg, - J. Engel, - C. Gout, - Ph.A. Lammers Lisnet, - ir. J.W. Roeloffs, - Mr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - M. Toetjo Mangkoepranoto, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven,
  - J. Visser.
  Secretaris. C.E. Cohen.
  Adjunct-Secretaris. J.W. van Cellicum, (tijd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel, (tijd).
  Controleur Belastingen. Tj. Huitema, (tijd).
  [bron: Kalender en Personalia, 1935, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1935]

  GEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150; Stbl. 1928 No. 497.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. Assistent-Resident van Blitar, C.E. Cohen, (fd).
  Wethouders. L.A. van de Ven; - J. Visser.
  Leden. D.C.H. van Altenburg, - J. Engel, - C. Gout, - Ph.A. Lammers Lisnet, - ir. J.W. Roeloffs, - Mr. R. Moekiman Soerjowinoto, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - M. Toetjo Mangkoepranoto, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven,
  - J. Visser.
  Secretaris. C.E. Cohen.
  Adjunct-Secretaris. J.J.A. Michel, (tijd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De algemeene ontvanger van 's Lands kas te Bitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel.
  Controleur Belastingen. Tj. Huitema, (tijd).
  Controleur voor loonbelasting. A.F.E. van Deventer.
  [bron: Kalender en Personalia, 1936, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1936]

  STADSGEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150; Stbl. 1928 No. 497.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. Assistent-Resident van Blitar, C.E. Cohen, (fd).
  Wethouders. L.A. van de Ven; - Moekiman, - Mr. R. Soerjowinoto.
  Leden. D.C.H. van Altenburg, - E. Koning, - W. Mollet, - ir. J.W. Roeloffs, - Mr. R. Soerjowinoto Moekiman, - R. Soemantri, - Njoo Tiang Poo, - Raden Soepadi, - M. Toedjo Mangkoepranoto, - H.A. Thomson, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, -
  (een vacature).
  Secretaris. C.E. Cohen.
  Adjunct-Secretaris. J.J.A. Michel, (wd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De Chef van het Postkantoor te Blitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel.
  Controleur Belastingen. Tj. Huitema.
  Controleur voor loonbelasting. A.F.E. van Deventer.
  [bron: Kalender en Personalia, 1937, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1937]

  STADSGEMEENTERAAD VAN BLITAR:
  Ingesteld bij Stbl. 1906 No. 150; Stbl. 1928 No. 497.
  Aantal leden 13. 8 O.N. 4 I.O.n.N. 1 U.O.n.N.
  Burgemeester. fd. (fungerend) Mr. O.J.A. Quartero, (A.R.).
  Wethouders. L.A. van de Ven; - Mr. R. Soerjowinoto Moekiman.
  Leden. D.C.H. van Altenburg, - A. van Calck, - E. Koning, - W. Mollet, - C. Schraven, - Soekarno, - Soetamat, - Mr. R. Soerjowinoto Moekiman, - Njoo Tiang Poo, - M. Toedjo Mangkoepranoto, - K.H. Velsink, - L.A. van de Ven, - F.A.B. Wilke.
  Secretaris. Mr. O.J.A. Quartero, (wd).
  Adjunct-Secretaris. J.J.A. Michel, (wd.).
  Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 no. 181). De Chef van het Postkantoor te Blitar.
  Directeur Gemeentewerken. J.J.A. Michel.
  Controleur van den Algemeenen Dienst. Tj. Huitema.
  Controleur voor Loonbelasting. A.F.E. van Deventer.
  [bron: Kalender en Personalia, 1938, Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1938]
  OORLOGSGRAVENSTICHTING:
  Slachtofferregister.
  Karel Hendrik Velsink.
  Geboorteplaats Blitar.
  Geboortedatum 11-04-1870.
  Overlijdensplaats Tjimahi.
  Overlijdensdatum 17-01-1946.
  Begraafplaats Nederlands
  Ereveld Pandu te Bandung.
  Vak IV, nummer 665.

   


 4. Charlotte Wilhelmina Velsink,
  Geboren te Soerabaja op 19 september 1871, woont op 1 mei 1941 te Malang.
  Gehuwd te Blitar op 25 juli 1904 met Willem Matthijs Bertram, van beroep onderluitenant (voor 1907), huismeester Krankzinnigengesticht te Malang, vanaf 1910 directeur NV A.H Suermondt te Semarang, overleden te Malang op 23 september 1919.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Soerabaja, 19 September 1871:
  Charlotte Wilhelmina Velsink.  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 11 juli 1904]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Blitar, 27 juli 1904:
  Willem Matthijs Bertram met Charlotte Wilhelmina Velsink.

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Bertram, W.M., Gep. Onderluit. - Huismeester Krankz. Gesticht - Malang (Ch. W. Velsink), 1907-1908.
  Bertram, W.M., Huismeester Krankz. Gesticht - Lawang (Ch. W. Velsink), 1909.
  Bertram, W.M., Gep. Huismeester Krankz. Gesticht - Direct. N.V. A.H. Suermondt - Sem. (Ch. W. Velsink), 1910.
  Bertram, W.M., Gep. Huismr. Krankz. Gesticht - Direct. N.V. A.H. Suermondt - Sem. Karangtempel (Ch. W. Velsink), 1912-1914.
  Bertram, W.M., Gep. Huismr. Krankz. Gesticht - Direct. N.V. A.H. Suermondt - Sem. tijd. Europa (Ch. W. Velsink), 1915.
  Bertram, W.M., Gep. Huismr. Krankz. Gesticht - Direct. N.V. A.H. Suermondt - Sem., Genielaan (Ch. W. Velsink), 1916.
  Bertram, W.M., Gep. Huismr. Krankz. Gesticht - Direct. N.V. A.H. Suermondt - Sem., Tjandiweg (Ch. W. Velsink), 1917-1924.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Bertram, Wed. W.M. - geb. Ch. W. Velsink - Djokja, 1925-1931.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  BOEDELAFHANDELING.
  Debiteuren en crediteuren in den boedel van wijlen den Heer W.M. Bertram, overleden te Malang op 23 September 1919, worden verzocht om binnen een maand aangifte of betaling te doen aan onderstaand adres:
  De Universeele Erfgename, Mevr. de Wed. Ch. W. Bertram-Velsink, Malang.
  Semarang, 9 October 1919.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 20 oktober 1919]

 5. Hendrik Barend Velsink,  zie nr. IX-a.
  Geboren te Blitar op 20 november 1873, woont in 1896 te Sidoardjo, en in 1897 te Malang, van beroep eerste klerk te Magelang (tot 1911), in dat jaar benoemd tot eerste klerk op het residentiekantoor te Rembang op een traktement van f 120.- per maand, benoemd tot tijdelijk commies Pestbestrijding te Malang in 1915, boekhouder-administrateur Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Madioen (1916), 1ste commies (1 feb. 1919), in 1928 op verzoek eervol ontslag wegens volbrachte diensttijd, overleden te Bandoeng op 26 juni 1939, oud 65 jaar.
  Gehuwd (1) te Pasoeroean (Pasoeroean) op 8 januari 1896 met Guillemette Adrienne Claasz.
  Gehuwd (2) met N.N.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Bernardus Jacobus Johannes Velsink,  zie nr. IX-b.
  Geboren te Blitar op 25 maart 1878, woont in 1896 te Semarang, van beroep stationsklerk (tot 1910), stationscommies (vanaf 1910) bij de Staatsspoorwegen op Java, N.O.I., overleden te 's-Gravenhage op 6 juli 1914, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Blitar (Kediri) op 14 oktober 1899 met Sophia Henriette Rudolph, geboren ca. 1879, woont in 1935 te Soerabaja, overleden aldaar in de periode 18 t/m 23 december 1937, oud 58 jaar.
 2. Elisabeth C. M. Velsink,
  Geboren te Blitar op 1 juli 1880, woont 1918-1924 te Semarang, overleden aldaar op 8 januari 1932, oud 51 jaar.
  Gehuwd voor 1905 met M.J. Meijer, van beroep onderwijzer 2e kl te Blitar, overleden voor 1920.
  Gehuwd voor 1932 met E. Vinders, inspekteur van politie te Seroei op Japen, Nw-Guinea (1938).

  GEBOORTEAANKONDIGING.
  Bevallen van een Meisje Mevrouw Velsink, Sörensen.
  Blitar, 1 Juli.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 2 juli 1880]

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Uit de Indische bladen van 7-13 Juli [1880]
  Bevallen:
  Velsink, geb. Sörensen, D., Blitar.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 25 augustus 1880]

  FAMILIEBERICHTEN UIT DE INDISCHE BLADEN.
  Verloofd:
  Elisabeth C. M. Velsink en M. J. Meijer, Blitar.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 16 juli 1904]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Meijer, M.J., Onderwijz. 2e kl. - Blitar (E.C.M. Velsink), 1905.
  Meijer, M.J., Onderwijz. 2e kl. - (E.C.M. Velsink), 1907.
  Meijer, M.J., Onderwijz. 2e kl. - Blitar (E.C.M. Velsink), 1908-1909.
  Meijer, M.J., Onderwijz. 2e kl. - Sem., Karang Toerie (E.C.M. Velsink), 1912-1918.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Meijer, Wed. M.J. - geb. E.C.M. Velsink - Sem., 1918-1924.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  FAMILIE-BERICHTEN
  uit Indische Bladen
  Overleden:
  8 Jan. [1932] - E.C.M. Vinders-Velsink (v), Semarang.
  [bron: Bataviaasch nieuwsblad, 21 januari 1932]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Vinders, E. – Inspect. Pol. 1e kl. – Seroei (E.C.M. Velsink), 1938.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  KIND.
  1. “Dochter” Meyer,
   Geboren te Semarang in juli/augustus 1910.

   DOOD-, TROUW- EN GEBOORTEBERICHTEN:
   Bevallen: Meyer-Velsink, D., Semarang.
   [Bron: NRC, 12 augustus 1910]
 3. Maria Elisabeth Henriette Velsink,
  Geboren te Blitar op 23 december 1882, woont op 1 mei 1941 te Malang.
  Gehuwd te Blitar op 14 april 1906 met Andries Jacobus Beem, woont op 1 mei 1941 te Malang.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Blitar, 23 Dec. 1883:
  Maria Elisabeth Henriette Velsink.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Blitar, 14 april 1906:
  Andries Jacobus Beem met Maria Elisabeth Henriette Velsink.

  HUWELIJKSADVERTENTIE:
  Getrouwd:
  A. J. Beem en Marie E. H. Velsink,
  die hierbij, ook namens hunne wederzijdsche Ouders, hartelijk dank zeggen voor de blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.
  Blitar, 14/4-06.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 20 april 1906]

  KIND:
  1. Theodora Maria Charlotte Beem,
   Geboren te Lawang op 3 oktober 1907.

   GEBOORTEADVERTENTIE:
   Geboren:
   Theodora, Maria, Charlotte, dochtertje van A. J. Beem en M. E. H. Velsink.
   Soemberporrong, Lawang, 3-10-1907.
   [bron: Soerabaijasch handelsblad, 7 oktober 1907]

 4. Louisa Carolina Johanna Velsink,
  Geboren te Blitar op 25 december 1885, woont op 1 mei 1941 te Probolinggo.
  Ondertrouwd te Wlingi/Sf. Goedo, Goedo in mei 1919, gehuwd te Blitar op 7 mei 1919 met Augustina Desiderius Johannes Taat, van beroep machinist in suikerfabrieken te Djombang, O-Java (1920-1922), Kraksaan, O-Java (1923-1925), Tegal, M-Java (1926-1927), Pemalang, M-Java (1930) en Sidoardjo, O-Java (1931), woont in 1934 als gepensioneerde te Sidoardjo, woont op 1 mei 1941 te Probolinggo.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Blitar, 25 Dec. 1885:
  Louisa Carolina Johanna Velsink.

  PASSAGIERSLIJST.
  S.S. Koning Willem II, van Amsterdam naar Batavia, 1 April 1911:
  Jongejuffr. L. Velsink.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 31 maart 1911]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Blitar, 7 mei 1919:
  Augustina Desiderius Johannes Taat met Louisa Carolina Johanna Velsink.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Kediri, 7 mei 1919:
  Augustina Desiderius Johannes Taat met Louisa Carolina Johanna Velsink.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Ondertrouwd.
  L.C.J. Velsink en A.D.J. Ta..., Wlingi/S.f. Goedo, Goedo. [Slecht leesbaar]
  [Bron: NRC, 3 juni 1919]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Taat, A.D.J., Mach. Sf. Goedo - Djombang (L.C.J. Velsink), 1920-1922.
  Taat, A.D.J., Mach. Sf. Bagoe - Kraksaan (L.C.J. Velsink), 1923-1925.
  Taat, A.D.J., Mach. Sf. Pagongan - Tegal (L.C.J. Velsink), 1926-1927.
  Taat, A.D.J., Mach. Sf. Bandjardawa - Pemalang (L.C.J. Velsink), 1930.
  Taat, A.D.J., Mach. Sf. Boedoeran - Sidoardjo (L.C.J. Velsink), 1931.
  Taat, A.D.J., Gep. Mach. Sf. Boedoeran - Sidoardjo (L.C.J. Velsink), 1934.
  Taat, A.D.J., Gep. Mach. Sf. Boedoeran - Soerabaja (L.C.J. Velsink), 1938-1942.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]
Magdalena Johanna Everdina VELSINK,
Dochter van Berend (Charles, Barend) Velsink en Charlotte Adeleida Du Bois de la Saussaye [nr. VII-c], geboren te Soerabaja op 26 mei 1836, overleden te Batavia op 14 november 1868, oud 32 jaar.
Gehuwd te Semarang op 3 juli 1863 met Frederik Adriaan ENKLAAR VAN GUERICKE, geboren te Grave op 20 augustus 1834, verkreeg in 1863 vergunning de naam Guericke achter de zijne te voegen (Ned. Staatscourant nr. 48), van beroep landhuishoudkundige in Ned.-Indie, administrateur, journalist, overleden te Djombang op 28 december 1908, oud 74 jaar, zoon van Evert Cornelis Enklaar, praeceptor der Latijnsche school te Zwolle, en van Geertruida Margaretha van Guericke.
Frederik Adriaan ENKLAAR VAN GUERICKE huwde (2) te Semarang in april 1881 met F. E. MAYES, weduwe van J. F. FISSCHER.

REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1837:
Aangiften van Geboorten in 1836:
Soerabaija, 1836, Mei 26 - Magdalena Johanna Everdina Velsink.

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
F.A. Enklaar, van Soerakarta, en M.J.E. Velsink.
Semarang, 3 Julij 1863.
[bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 4 september 1863]

REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1864:
Voltrokken huwelijken in 1863.
Samarang, 3 Julij 1863:
Frederik Adriaan Enklaar met Magdalena Johanna Everdina Velsink.[bron: De Locomotief:
Samarangsch handels- en advertentie-blad, 27 november 1868]

TROUW-, GEBOORTE- EN STERFTEBERICHTEN.
Getrouwd:
Enklaar van Guericke, F. A., wedr. van M. J. E. Velsink, en F. E. Mayes, wed. van J. F. Fisscher, Samarang.
[bron: De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 16 april 1881]

JOURNALISTIEK IN DE TROPEN:
Enklaar van Guericke, F.A.
Werkzaam bij:
De Locomotief (1874-1877).
Samarangsche Courant (1877-1880).
hoofdredacteur Het Indisch Vaderland (1880-1882).
De Morgenpost (1888).


KINDEREN:
 1. Charlotte Geertruida Baudine Enklaar van Guericke,  zie nr. IX-c.
  Geboren te Soerakarta op 22 mei 1864, woont in 1914 te Telok Betong, res. Lampongsche districten en in 1927 te Barchem, overleden te De Bilt op 25 mei 1933, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Arnhem op 28 juli 1887 met Johan Sybrand Abraham van Dissel, geboren te Hattem op 3 december 1860, ambtenaar voor de Inlandsche talen 1900-1906, ambtenaar B.B. 1906-1914, directeur Bestuurschool 1914-1921, gepensioneerd in 1922, overleden te Utrecht op 13 oktober 1936, zoon van dr. Johannes (Johan) Albertus van Dissel, van beroep arts en Maria Margaretha Jacoba Lena Scheurkogel.
 2. Elisabeth Frederika Cornelia van Enklaar van Guericke,
  Geboren te Soerakarta op 6 maart 1866, overleden te Djember op 12 juli 1898, oud 32 jaar.
  Gehuwd te Djember op 4 augustus 1896 met Joannes Franciscus Burgersdijk, geboren te Breda op 10 maart 1860, tabaksplanter, zoon van Prof. dr. Leendert Alexander Johannes Burgersdijk en Johanna Gijsberta Sophia van Nieuwkuijk.
  Joannes huwt (2) te Nijmegen op 20 maart 1913 met Henriette Cecile Picnot.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Geboorten.
  Bevallen van eene Dochter, Vrouwe M.J.E. Enklaar van Guericke, Velsink.
  Tandem, (Soerakarta) 6 Maart 1866.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentie-blad, 9 maart 1866]

 3. Frederik Adriaan Enklaar van Guericke,  zie nr. IX-d.
  Geboren te Tandem (Soerakarta) op 3 mei 1867, van beroep arts, specialist voor orthopaedie, massage en heilgymnastiek, overleden te 's-Gravenhage op 12 november 1934, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) te London, St. Margarets-Westminster op 30 juli 1904 met Lavina Henriette d'Aubigny d'Engelbronner, geboren te Minneapolis, Minnesota (USA) op 15 juli 1874, overleden te 's-Gravenhage op 7 mei 1914, dochter van Marius Elisa d'Engelbronger en Louisa Morris Jones.
  Gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 22 maart 1924 met Ernestine Louise Augusta van Heemskerck, geboren te Soerabaja in 1890, overleden te 's-Gravenhage op 26 maart 1971, oud ca. 80 jaar, eerder weduwe van Prof. dr. Pierre Joseph Henry Baudet, dochter van Willem Frederik van Heemskerck en van Josephine David von Franquemont
James Henri (Hendrik) VELSINK,
Zoon van Berend (Charles, Barend) Velsink en Charlotte Adeleida Du Bois de la Saussaye [nr. VII-c], geboren te Soerabaja op 18 september 1837, overleden te Djokjakarta op 1 juni 1889, oud 51 jaar.
Gehuwd te Grobogan op 13 december 1872 met Johanna Paulina NAGEL.

GEBOORTEAANKONDIGING:
Bevallen van eenen zoon, Charlotte, Adelaide de Lassosaij, echtgenoot van B. Velsink.
Soerabaija, 18 september 1837.
[bron: Javasche courant, 27 september 1837]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
Naamlijst der Europesche inwoners ouder dan 16 jaar, Grobogan, 1873:
Velsink, James Henri.

TROUWADVERTENTIE.
Getrouwd:
J. H. Velsink met J. P. Nagel.
Poerwodadie, 13 December 1872.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 16 december 1872]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Grobogan, 13 December 1872:
James Henrij Velsink met Johanna Paulina Nagel.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
Naamlijst der Europesche inwoners ouder dan 16 jaar, Djokjakarta, 1886-1887:
Velsink, J.H.
Velsink, Willem Frederik.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijden.
Djokjakarta, 1 Juni 1889:
James Henri Velsink.

KINDEREN:
 1. James Charles Velsink, ook genoemd James Charles Velsing.
  Geboren te Kali-Tan (Soerakarta) op 5 november 1870, fuselier Oost-Indisch leger, vermeld in Algemeen Politieblad vanwege desertie op 4 juli 1892, veroordeeld wegens het houden van een speelhuis in een kampong in Madioen (1896), woont in 1898 te Djokjakarta, overleden te Soerakarta op 27 juni 1901, oud 30 jaar.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Erkenningen.
  Soerakarta, 5 Nov. 1870:
  James Charles Velsing.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902, blz. 500]

  ALGEMEEN POLITIEBLAD, 1892.
  Nr. 351. Velsink, James Charles, fuselier bij het Oost-Indische leger, geboren te Kali-Tan (Soerakarta) 5 Nov. 1870, lengte 1.655 meter, aangezicht ovaal, voorhoofd klein, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, haar en wenkbr. donkerbruin;
  merkbaar teekenen: donkere moedervlek op den rechter borsttepel; gedes. 4 Juli.

  RAAD VAN JUSTITIE.
  Heden nam de Raad van Justitie alhier, tweede kamer, in behandeling de misdrijfzaak van James Charles Velsink, wien wordt ten laste gelegd : dat hij een speelhuis heeft gehouden, immers op Zaterdag, den 2en Mei 1896 en op Zaterdag, den 20 Juni d.a.v., beide malen het destijds door hem bewoonde huis in de kampong Pradjoeritan, ter hoofdplaats Madioen, voor het publiek heeft opengesteld tot het spelen van het hazardspel, genaamd "dadoe poesing", en daarbij het publiek uit eigen beweging heeft toegelaten; dat hij wijders op dienzelfden avond, 20 Juni 1896, nadat de wedono van Bagi, Mas Soemodiwirjo, die zich, vergezeld van den commandant van het detachement Pradjoerits te Madioen C. A. Sprenger, op last van den resident van Madioen naar beklaagde's woning had begeven, teneinde aldaar een onderzoek naar het spelen in te stellen, (dus was in de waarneming zijner bediening) toen deze de achtergalerij, waar gespeeld werd, was binnen getreden en aldaar de bij het "dadoe poesing" gebruikte gereedschappen had in beslag genomen, deze beide ambtenaren met een stuk ijzer dat hij in de rechterhand hield, heeft bedreigd: dat hij daarop den Resident van Madioen, den Heer H. W. van Ravenswaaij, die met den hoofddjaksa Radhen Madipoetro ter plaatse aankwam op het bericht van laatsgenoemden, hoe ontdekt was, dat er ten huize van beklaagde werd gespeeld, heeft beleedigd door met beide armen op ongepaste wijze vlak voor diens gelaat te zwaaien.
  Nadat eenige getuigen gehoord waren, werd wegens het vergevorderd uur de behandeling der zaak geschorst om morgen voortgezet te worden.
  [bron: De Locomotief, Semarang, 24 september 1896]

  RAAD VAN JUSTITIE.
  De Raad van Justitie, tweede kamer, beeindigde heden de zaak van J. C. Velsink waaromtrent in de Locomotief van gisteren een uitvoerig bericht voorkomt.
  De eisch van het Openbaar Ministerie luidde: schuldigverklaring aan het ten laste gelegde en veroordeling tot een straf van zes maanden gevangenis, benevens het betalen van twee geldboeten, elk groot vijftig gulden.
  Uitspraak heden over acht dagen.
  [bron: De Locomotief, Semarang, 25 september 1896]

  GEVANGENIS.
  Naar de Gevangenis.
  Door den buitengewoon deurwaarder C. H. Damwijk te Kediri is gisteren alhier overgebracht en aan den Cipier der Centrale gevangenis overgeleverd de persoon van J. Ch. Velsink van Kediri, die wegens het houden van een dobbelhuis enz. bij vonnis van den Raad van Justitie te Soerabaija is veroordeeld tot die drie maanden gevangenisstraf en twee geldboeten elk groot vijftig gulden.
  [bron: De Locomotief, Semarang, 23 november 1896]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
  Naamlijst der Europesche inwoners ouder dan 16 jaar,
  Djokjakarta, 1898-1900:
  Velsink, H.W.
  Velsink, J.C.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van overlijden.
  Soerakarta (Soerakarta), 27 Juni 1901:
  James Charles Velsink.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902, blz. 500]

 2. Henri (Hari) Willem Velsink,
  Geboren te Djokjakarta op 14 september 1876, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens het plegen van gewelddadigheden tegen politiebeambten in Soerakarta (1903), overleden aldaar op 19 februari 1907, oud 30 jaar.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Djokjakarta, 14 September 1876:
  Henri Willem Velsink.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
  Naamlijst der Europesche inwoners ouder dan 16 jaar,
  Djokjakarta, 1898-1900:
  Velsink, H.W.
  Velsink, J.C.

  RAAD VAN JUSTITIE.
  alhier (2e Kamer) nam heden in behandeling den zaak van den beklaagde H. W. Velsink, wonende ter hoofdplaats Soerakarta, er van beschuldigd dat hij op den 18en december j.l. de voormiddags te ongeveer half acht uur op den weg van Indranatan, door den onderdistrictsschrijver van Lawejan, Sastropratjimo, en een drietal aan dezen ondergeschikte politie-beambten, op heeterdaad betrapt zijnde op het zonder daartoe gerechtigd te zijn op den openbaren weg houden van hazardspelen, zich tegen deze beambten aldaar heeft verzet en daarbij tevergeefs getracht hebbende het door Sastropratjimo vd. in beslag genomen stuk imitatieleder weder aan dezen te ontrukken - toen zulks mislukt was Sastropratjimo moedwillig een slag met zijn stok heeft gegeven, welke slag op Sastropratjimo's vlakke rechterhand, waarmede deze den slag pareerde, neerkwam; dat hij verder een der bovenbedoelde politie beambten, Resoboentjono genaamd, moedwillig met gezegden stok twee slagen heeft toegebracht op hoofd en rug, zonder dat echter deze geweldadigheden bloedstorting, kwetsing of ziekte hebbende veroorzaakt.
  Het openbaar ministerie requireerde dat beklaagde voor bovenbedoelde handelingen zal worden veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en in de kosten des gedings.
  Uitspraak heden over acht dagen.
  [bron: De Locomotief, Semarang, 26 februari 1903]

  RAAD VAN JUSTITIE.
  De raad van Justitie te Semarang verklaarde den beklaagde H. W. Velsink schuldig aan het plegen van gewelddadigheden, gericht tegen twee ondergeschikte beambten van de politie in de waarneming hunner bediening en veroordeelde hem tot een maand gevangenisstraf.
  [bron: Bataviaasch nieuwsblad, 9 maart 1903]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van overlijden.
  Soerakarta, 19 februari 1907:
  Hari Willem Velsink.

 3. Berend Henri Velsink,
  Geboren te Djokjakarta op 17 mei 1880, overleden aldaar op 15 maart 1881, oud 10 maanden.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Uit de Indische bladen van 18 tot en met 25 Mei 1880.
  Bevallen:
  J.P. Velsink, geb. Nagel, z., Djokdja.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 2 juli 1880]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Djokjakarta, 17 Mei 1880:
  Berend Henri Velsink.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van overlijden.
  Djokjakarta, 15 Maart 1881:
  Berend Henri Velsink, k.

 4. Charlotte Paulina Velsink,
  Geboren te Djokjakarta op 23 juni 1886.
  Gehuwd te Soerabaja op 18 juli 1914 met Willem Niederer.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Djokjakarta, 23 Juni 1886:
  Charlotte Paulina Velsink.

  BURGERLIJKE STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Soerabaja, 18 juli 1914:
  Willem Niederer met Charlotte Paulina Velsink.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, deel 1, 1915, Batavia, Landsdrukkerij]
Adelijda Maria Elizabeth VELSINK,
Dochter van Berend (Charles, Barend) Velsink en Charlotte Adeleida Du Bois de la Saussaye [nr. VII-c], geboren te Soerabaja op 24 januari 1841, woont in 1899 te Meester Cornelis, overleden te Batavia op 11 april 1917, oud 76 jaar.
Gehuwd te Semarang op 18 juli 1861 met Carel Willem Frederik NEYS, geboren te Ternate op 26 augustus 1831, inspecteur van Financien in Ned.-Indie, overleden te Batavia op 29 juli 1894, oud 62 jaar, zoon van Johannes Alexander Neys en Johanna Catharina Paulus.
Carel W.F. NEYS was eerder gehuwd te Kediri op 4 november 1853 met Susanna Carolina Gertrude Marianne DE WILDT, geboren te Vught op 2 april 1832, overleden te Soerabaja op 10 maart 1858, oud 25 jaar, dochter van mr. Hugo de Wildt, rechter bij de Arrond. Rechtbank te Amsterdam en van Jkvr. Susanna Caroline de Bye.

GEBOORTEADVERTENTIE:
Bevallen van eene dochter, Charlotta Adalaide de Lasosaij, echtgenoot van B. Velsink.
Soerabaija, 24 Januarij 1841.
[bron: Javasche courant, 3 februari 1841]

REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1842:
Aangiften van Geboorten in 1841:
Soerabaija, 1841, Jan. 24 - Adelijda Maria Elizabeth Velsink.

TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
Gehuwd:
C.W.F. Neijs, met A.M.E. Velsink, Samarang.
[bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 18 oktober 1861]

SCHEEPSBERICHTEN.
Aangekomen en Vertrokken Personen van den 11den tot en met den 18den November 1864.
Vertrokken:
Wed. Velsink, Mevr. Neijs, e.a.
[bron: De Locomotief, Semarang, 18 november 1864]


[bron: Java-bode, Batavia, 6 augustus 1894]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Neijs, Wed Inspect. Finan. C.W.F. - geb. A.M.E. Velsink - Mr. Cornelis, 1899.
Neijs, Wed Inspect. Finan. C.W.F. - geb. A.M.E. Velsink - Batavia, 1901-1904.
Neijs, Wed Inspect. Finan. C.W.F. - geb. A.M.E. Velsink - Batavia, Rijswijkstraat, 1908.
Neijs, Wed Inspect. Finan. C.W.F. - geb. A.M.E. Velsink - Wl., Rijswijkstraat, 1909-1910.
Neijs, C.W.F. Wed - geb. A.M.E. Velsink - Wl., 1912-1913.
Neijs, C.W.F. Wed - geb. A.M.E. Velsink - Wl., Gg. Pasarbaroe 23, 1914-1918.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

PASSAGIERS.
Op morgen naar Marseille en Nederland vertrekkende per Nederlandsch s.s. Merapi. kapt. U. Udema:
te Padang embarkeeren: Mevrouw de weduwe A.M.E. Neijs, geb. Velsink, 1e luitenant der infanterie C.W. Neijs met echtgenoote en 2 kinderen.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 17 mei 1904]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijden.
Batavia, 1e Bijregister 1917, 11 april 1917:
Adeleide Maria Elisabeth Neijs-Velsink.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij, 1918, blz. 127]

KINDEREN:
 1. Diane Susanne Jehanne Frederique Neijs,
  Geboren ca. 1860, overleden voor 29 juli 1894.
  Gehuwd te Tjilatjap op 24 februari 1876 met W. J. Oosterhoff.

  ADVERTENTIEN.
  Getrouwd:
  W. J. Oosterhoff en D. S. J. F. Neijs.
  Tjilatjap, 24 Februari 1876.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 2 maart 1876]

  ADVERTENTIEN:
  Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de voltrekking van het huwelijk hunner Dochter Diane, Susanne, Jehane, Frederique met den Heer W. J, Oosterhoff, betuigen wij bij deze onzen oprechten dank.
  C. W. F. Neijs,
  A. M. E. Neijs, geb. Velsink,
  Tjilatjap, 24 Februari 1876.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 2 maart 1876]
 2. “Zoon” Neijs,
  Geboren te Semarang in mei 1862, overleden voor 29 juli 1894.

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Bevallen:
  A.M.E. Neijs, Velsink, z., Samarang.
  [bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 29 juni 1862]

 3. Alexander Barend Henri Neys,
  Geboren te Pekalongan op 31 mei 1863, verificateur in- en uitvoerrechten en accijnzen, woont in 1939 te Buitenzorg.

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Aan de Javasche dagbladen ontlenen wij de volgende berichten.
  Bevallen 31 Mei:
  A.M.E. Neijs, Velsink, z., Pekalongan.
  [bron: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 14 augustus 1863]

 4. Henriette Wilhelmina Mathilda Neys,
  Geboren te Tjilatjap op 1 juni 1865.
  Gehuwd te Kota Radja (bij volmacht) op 30 december 1884 met Frederik Willem Hendrik Tuinenburg, geboren te 's-Gravenhage op 4 januari 1857, majoor-inf. N.I.L., gepensioneerd 1903, ridder 4e kl. M.W.O., overleden te 's-Gravenhage op 21 december 1921, oud 64 jaar, zoon van Hendrik Tuinenburg en Zijtje Verdoes.
 5. Carel Willem Neys,  zie nr. IX-e.
  Geboren te Tjilatjap op 7 oktober 1866, kap. inf. N.I.L. 1908, gepensioneerd 1914, overleden te Soerabaja op 17 juli 1917, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Padang op 8 mei 1895 met Klara Wilhelmina Rodlich, geboren te Solok (Sumatra's Westkust) op 24 november 1873, dochter van Albert Hypolit Ferdinand Constantin Franz Rodlich en Caroline Coldenhoff.
 6. Johannes Alexander Neys,
  Geboren te Tjilatjap op 24 januari 1868, civiel gezaghebber.
  Gehuwd te Batavia op 29 april 1907 met Marie Antoinette Brouwer, geboren te Probolinggo op 3 februari 1858, dochter van ds Floris Jacob Nicolaas Brouwer en Victorine Caroline Rosalie Kraal.
  Wonen in 1939 te Buitenzorg.
 7. Charlotte Adelaide Baudune Louise Neys,
  Geboren te Tjilatjap op 24 juli 1871.
  Gehuwd (bij volmacht) te Batavia op 18 october 1889 met Abram Johannes Nicolaas Graafland, geboren te Kobo (Semarang) op 31 october 1864, notaris te Bondowoso, daarna te Bandoeng, buitengewoon subst.-griffier Raad van Justitie te Soerabaja, overleden na 1939, zoon van Nicolaas Graafland en Amalia Frederika Paulina Riedel.
 8. Caroline Catharina Magdalena Diane Neys,
  Geboren te Tjilatjap op 17 mei 1874, overleden te Medan op 17 mei 1893, oud 19 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 2 november 1891 met Jan Cornelis Carel Peereboom, geboren te Batavia op 2 mei 1861, majoor genie N.I.L., gepensioneerd met de rang van kolonel in 1909, overleden te Eindhoven op 6 januari 1935, oud 73 jaar, zoon van Pieter Peereboom en Tanna Johanna de Lange.
 9. Willem Melchior Hendrik Neys,
  Geboren te Kampen op 5 december 1877, handelsemploye in Ned. O.-Indie.
  Gehuwd te Baravia op 16 juli 1904 met Johanna Catharina Maria Charlotte Wilhelmine Brinkman, geboren te Batavia op 26 september 1879, dochter van Willem Frederik Brinkman en Charlotte Wilhelmine Serverius. Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Batavia op 12 juli 1907.
  Beiden woonden in 1939 te Batavia.
Charlotte Berendina Ottoline VELSINK,
Dochter van Berend (Charles, Barend) Velsink en Charlotte Adeleida Du Bois de la Saussaye [nr. VII-c], geboren te Banda Neira op 7 september 1843, gedoopt aldaar op 31 augustus 1844, woont in 1899 te 's-Gravenhage, overleden te Doorn op 3 mei 1918, oud 74 jaar.
Gehuwd te Tjilatjap op 26 december 1865 met Melis Cato VAN DAALEN WETTERS, geboren te ’s-Gravenhage op 15 Juni 1835, luit.-kolonel der genie O.I. leger, plotseling overleden te ’s-Gravenhage op 5 september 1885, oud 50 jaar, zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en van Elisabeth Specht Molewater.

GEBOORTEN:
Bevallen van eene dochter vrouwe Charlotte Adelaide de Lassosaij echtgenoot van B. Velsink.
Banda, den 7den September 1843.
[bron: Javasche courant, Batavia, 13 december 1843]

TROUW-, GEBOORTE- EN STERFBERIGTEN.
Gehuwd:
M.C. van Daalen Wetters, met C.B.O. Velsink Tjilatjap.
[bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 28 februari 1866][bron: Java-bode, Batavia, 30 december 1865]

FAMILIEBERICHTEN, NEDERL. LEEUW, Overlijden, September 1885, blz. 92:
Te 's-Gravenhage op 5 September 1885:
Melis Cato van Daalen Wetters, geboren aldaar 15 Juni 1835, oud luit.-kolonel der genie O.I. leger, zoon van Melis Cato en van Elisabeth Specht Molewater, gehuwd met Charlotte Berendine Ottoline Velsink, geboren te Banda (O-Indie) op 7 september 1843.

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden overleed plotseling, op den leeftijd van 50 jaren, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, Melis Cato van Daalen Wetters, oud Luitenant-Kolonel der Genie van het Indisch Leger.
Wed. M.V. van Daalen Wetters, C.B.O. Velsink.
’s-Gravenhage, 5 Sept. 1885.
Eenige kennisgeving.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 8 september 1885]

DANKBETUIGING.
Mevrouw de Wed. Van Daalen Wetters-Velsink betuigt aan Vrienden en Kennissen haren hartelijken dank voor de vele bewijzen van liefde en belangstelling ondervonden bij het overlijden van haren geliefden Echtgenoot.
’s Gravenhage, 22 Sept. 1885.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 24 september 1885]

WOONPLAATS CHARLOTTE BERENDINA OTTOLINE VELSINK:
’s-Gravenhage, 1899.
Soerabaja, 1903-1904.
[bron: Adresboek van Nederlandsch-Indie, samengesteld door F.A. Kleian, gepensionneerd Kapitein, Batavia-Noordwijk]

PASSAGIERS.
Paasagiers aan boord van het dubbelschroefstoomschip “Sindoro”, commandant N. Guthrie, van Rotterdam naar Ned.-Indie, 14 Juni [1902]:
Mevr. wed. C.B.O. van Daalen Wetters-Velsink en dochter (1).
(1) Inscheping te Marseille.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 18 juni 1902]

PASSAGIERS.
Op morgen naar Marseille en Nederland vertrekkende per Nederlandsch dubbelschroef s.s. “Sindoro”, commandant N. Guthrie:
mevr. de wed. M.C. van Daalen Wetters geb. Velsink.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 28 juni 1904]

OVERL. AKTE, Doorn, 6 mei 1918, nr. 20 (GenLias):
Charlotte Berendina Ottaline, overleden op 3 mei 1918 in Doorn, oud 74 jaar, weduwe van Melis Cato van Daalen, namen van de ouders onbekend.

KINDEREN:
 1. Melis Cato van Daalen Wetters,  zie nr. IX-f.
  Geboren te Tjilatjap op 21 juli 1867, ambtenaar bij het douanenwezen te Chefoo in China, overleden te Batavia op 14 april 1925, oud 57 jaar.
  Bij volmacht gehuwd te Chefoo, China op 20 augustus 1891 met Helena Evangeline Ferguson, geboren te Curacao op 6 december 1864, overleden te Utrecht op 12 februari 1925, oud 60 jaar, dochter van Jan Helenus Ferguson en Maria Eleanor Waymouth.
 2. Elisabeth Johanna van Daalen Wetters,  zie nr. IX-g.
  Geboren te 's-Gravenhage op 22 april 1869, overleden te Paramaribo, Suriname op 21 april 1889, oud 19 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 2 augustus 1888 met dr. Hendrik Ferguson, geboren te Curacao op 10 augustus 1862, tijdelijk officier van gezondheid 2e kl. bij het W. Indisch leger, oogarts, overleden te Zeist op 1 januari 1945, oud 82 jaar, zoon van George August Laan Ferguson en van Anna Constantia Kikkert.
  Dr. Hendrik Ferguson huwt (2) te Willemstad, Curacao op 29 oktober 1890 met Mathilda Constance van den Bossche, geboren te Curacao op 18 september 1861, overleden aldaar op 14 april 1905, oud 43 jaar.
  Dr. Hendrik Ferguson huwt (3) te Willemstad, Curacao op 5 september 1907 met Emilia Evelina Schotborgh, geboren te Curacao op 21 februari 1867, overleden te Leiden op 2 mei 1950, oud 83 jaar.
 3. Charlotta Magdalena van Daalen Wetters,  zie nr. IX-h.
  Geboren te Soerabaja op 7 februari 1871.
 4. Frederik Berend van Daalen Wetters,
  Geboren te Soerabaja op 28 januari 1872, overleden aldaar op 3 oktober 1873, oud 20 maanden.

  HUWELIJKS-GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Uit alle Indische bladen bijeengebracht.
  Bevallen:
  C. B. O. van Daalen Wetters- Velsink, zoon, Soerabaia 28 Januari.
  [bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentieblad, 31 januari 1872]
 5. Helena Maria van Daalen Wetters,
  Geboren te Soerabaja op 21 mei 1873, overleden aldaar op 15 november 1874, oud bijna 18 maanden.

  ADVERTENTIEN.
  Bevallen van eene dochter C. B. O, van Daalen Wetters, Velsink.
  Soerabaya, 21 Mei 1873.
  [bron: Java-bode, Batavia, 26 mei 1873]

  ADVERTENTIEN.
  Heden overleed onze jongste lieveling Helena, Maria, in den ouderdom van bijna anderhalf jaar.
  M. C. v. Daalen Wetters,
  C. B. O. v. Daalen Wetters, Velsink.
  Soerabaia, 15 Nov. 1874.
  Eenige en algemeene kennisgave.
  [bron: Java-bode, Batavia, 24 november 1874]
 6. Bastiaan Leopold van Daalen Wetters,  zie nr. IX-i.
  Geboren te Soerabaja op 10 maart 1875, woonde te Soest, overleden te 's-Gravenhage op 30 april 1931, oud 56 jaar.
  Gehuwd met Jonkvrouwe Gustavina Wilhelmina Jenny Carolina van den Bosch.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
 7. Helena Maria van Daalen Wetters,  zie nr. IX-j.
  Geboren te Willem I (Ambarawa) op 20 februari 1876, overleden te 's-Gravenhage op 29 maart 1966, oud 90 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 21 december 1897 met Jhr. Louis de Stuers, geboren te Ngempit (Pasoeroean) op 22 februari 1870, resident van Preanger Regenschappen, overleden te 's-Gravenhage op 3 december 1937, oud 67 jaar, zoon van Jhr. Hubertus Lambertus Josephus Paulus Clement de Stuers, administrateur van de suikerfabriek Ngempit, en van Julia Geertruida Dorothea Antoinetta Bisschop Grevelink.
 8. Frederick Ernst van Daalen Wetters,  zie nr. IX-k.
  Geboren te 's-Gravenhage op 12 april 1878, chemicus, tuinopzichter, administrateur op Java, vertrok in 1932 zonder zijn echtgenote, maar met zijn vier kinderen naar 's-Gravenhage, naderhand naar Driebergen, overleden te 's-Gravenhage op 19 september 1955, begraven op Nieuw Eykenduinen op 22 september, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Djokjakarta op 22 december 1911 met Eleonora Clementine van Abkoude, geboren te Djokjakarta op 10 oktober 1892, overleden te Voorburg in Huize Sonnenburgh op 5 februari 1976, oud 83 jaar, dochter van Cornelis Marinus van Abkoude en van Eveline Henriëtte Kloër.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Djokjakarta op 21 december 1930.
 9. Henriette Berendina Ottolina van Daalen Wetters,
  Geboren te 's-Gravenhage op 30 december 1879, overleden te Semarang op 10 augustus 1915, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Karanganjar (Kedoe) op 7 augustus 1903 met mr. Cornelis de Roon Swaan, geboren te Elburg op 16 juli 1872, Vice-President Hooggerechtshof in Ned.-Indie, daarna Raadsheer pl.v.v. Gerechtshof te Arnhem, ridder Ned. Leeuw, overleden te Epe op 6 september 1941, zoon van Cornelis de Roon Swaan, ass.-resident van Bondowoso (Besoeki) en van Pieternella Hendrina Fievez de Malines.
  Cornelis huwt (2) te Batavia op 11 januari 1919 met Jacoba Anna Christina Barones van der Feltz, geboren te Assen op 13 juli 1881, dochter van Baron mr. Gustaaf Willem van der Feltz en Catharina Wilhelmina Spiering.
 10. Louise Desiree van Daalen Wetters,
  Geboren te 's-Gravenhage op 15 januari 1881, overleden aldaar op 2 juli 1882, oud 17 maanden.
 11. Maria Ottolina van Daalen Wetters,
  Geboren te 's-Gravenhage op 21 mei 1882, overleden aldaar op 18 maart 1883, oud bijna 10 maanden.
Willem Frederik VELSINK,
Zoon van Berend (Charles, Barend) Velsink en Charlotte Adeleida Du Bois de la Saussaye [nr. VII-c], geboren te Zwolle op 17 juli 1849, Ned. Hervormd, woonde in 1878 te Djokjakarta, van beroep beddenmaker in Amsterdam (1882), te Den Bosch veroordeeld tot 6 maanden cel wegens diefstal (28 juni 1882), teruggekeerd naar Ned. O-Indie, gearresteerd wegens opiumsmokkel (1886), van beroep expediteur en commissionair, woonde in 1903 te Djombang, mogelijk overleden te Blitar ca. 1922.
Gehuwd te Djokjakarta op 30 april 1885 met vrouwe Dorothea Margaretha Frederika BRINKMAN, geboren te Koedoes (Japara) op 16 april 1862, vermeld als surveillante in het Protestants Weeshuis te Semarang (1904), overleden te Djokjakarta op 15 november 1908, oud 46 jaar, dochter van George Coenraad Filip Brinkman en Johanna Maria Wagemans, beiden overleden voor 30 april 1885.
Huwelijk onbonden door echtscheiding op 20 juli 1898.
[bron: RA 1887, 235]

GEBOORTEAKTE, Zwolle, 19 juli 1849, nr. 314:
Op heden den 19den Julij 1849, Compareerde voor ons Willem Peter Hubert, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Zwolle,
Berend Velsink, oud 47 jaren, van beroep oud Resident van Banda, wonende te Zwolle, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd:
Luloff Nieuwhout Schuurman, oud 48 jaren, van beroep Secretaris der Stad Zwolle, wonende te Zwolle, en de tweede Hermannus Hultenberg, oud 46 jaren, van beroep Commis ter Secretarie, wonende te Zwolle dewelke ons heeft verklaard,
dat zijne vrouw Charlotte Adelaide Du Bois de Lassosaij, zonder beroep, wonende te Zwolle, op den 17den dezer des avonds te half twaalf ure, te Zwolle is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Willem Frederik.
Volgens deze verklaring en ingevolge requisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze akte opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend, door ons en de Comparanten en de getuigen.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

GEBOORTEADVERTENTIE.
Bevallen van eenen Zoon, Vrouwe Charlotte Adelaide De Bois de Lassosaij, Echtgenoot van B. Velsink.
Zwolle, den 17 Julij 1849.
[bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24 Juli 1849]

VEROORDELING:
Willem Frederik Velsink, in 1882 in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeeld wegens diefstal.


WOONPLAATSEN:
Djokjakarta, 1878-1887.
Amsterdam en Den Bosch, 1882.
Japara, 1889.
Besoeki, 1890-1891.
Ngrowo (Toeloengagoeng), Kediri, 1896-1898.
Besoeki, 1898-1899.
Semarang (Semarang), 1900-1901.
Ambarawa (Semarang), 1901.
Semarang (Semarang), 1902.
[bron: Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indie ouder dan 16 jaar]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Djokjakarta, 30 April 1885:
Willem Fredrik Velsink met Dorothea Margaretha Frederika Brinkman.

ARRESTATIE OPIUMSMOKKELAAR:
De Assistent-Resident de heer Varkevisser, bijgestaan door den Griffier de Heer Schmidt, hebben in den nacht van Maandag op Dinsdag te Djokdja een flinke opium aanhaling gedaan. Reeds lang werd eene zekere Velsink verdacht opium in groote hoeveelheden te smokkelen en herhaaldelijk maakten ook wij reeds melding van huiszoekingen bij dat heerschap gehouden, die echter telkens zonder resultaat afliepen. Maandag was het de politie bekend dat V. weder met eene bezending van Soerabaia zoude arriveeren en waren de Assistent-Resident en de Griffier reeds des middags om 5 uur aan het Station om V. op te vangen. De man was echter zoo verstandig geweest te Kalassan af te stappen. Hier vernam men dat V. was gegaan naar Salakanlor, daar komende hoorde men echter van den Heer Leijssius, dat V. er was geweest, maar reeds vertrokken was in de richting van Kenajan. Door kalies en in den regen werd de tocht daarheen voortgezet, maar de vogel was reeds weder gevlogen, volgens de spionnen in de richting van Djokdja. Des nachts om een uur daar terugkeerende vond men zijn spoor terug op Toegie en vernam aldaar dat V. in een glinding naar Mlatie was vertrokken. Met bewonderenswaardige volharding besloot de Heer Varkevisser de vervolging niet op te geven en had dan ook de voldoening op de onderneming Mlatie den Heer Velsing aan te treffen ten huize van den Heer Beck, opziener aldaar, nog in het bezit van 2 kisten, inhoudende 66 katties opium. Was deze jacht, die van 's namiddags 5 uur geduurd heeft zeer vermoeijend, de Heeren Varkevisser en Schmidt hebben dan ook de voldoening een der voornaamste smokkelaars van Djokdja gevangen te hebben, waardoor in den eersten tijd anderen zeker zullen worden afgeschrikt. De opium vertegenwoordigde eene waarde van p. m. f 4000.-.
[bron: Soerabaijasch handelsblad, 9 januari 1886]

VERSPREIDE INDISCHE BERICHTEN.
Bij vonnis van den Raad van Justitie ddo 20 Juli 1898 is het huwelijk tusschen vrouwe D. M. T. Brinkman en W. F Velsink ontbonden verklaard door echtscheiding.
[bron: De Locomotief, Semarang, 23 juli 1898]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, W.F, particulier - Semarang, Tjandi, 1899-1901.
Velsink, W.F, Particulier - Ond. Barong, Djombang, 1903.
Velsink, W.F., 1904-1922.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, Mevr. D.M.F. geb. Brinkman, Surveillante Prot. Weeshuis, Semarang, 1904-1908.
Velsink, Mevr. D.M.F. geb. Brinkman, 1910-1924.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

GEZINSKAART, Amsterdam:
Polanenstraat 52 t.h. van I. Olssen.
1. Velsink, Willem Frederik, m, geboren 17-7-1849 te Zwolle, N.H., beroep geen, gearriveerd op 15/9/19 uit Soerabaja, vetrokken op 20/10/19 naar Gest 13-84.
2. Velsink, Willem Frederik, m, geboren 17-7-1849 te Zwolle, N.H., beroep geen, gearriveerd op 11/3/21 uit Gest 22/123, vertrokken op 7/4/21 naar Gesticht W. 163.

KINDEREN:
 1. Frederik Barend Velsink,
  Geboren te Pati (Japara) op 13 februari 1886.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Pati (Japara), 13 Feb. 1886:
  Frederik Barend Velsink.

 2. Frederika Berendina Charlotte Paulina Velsink,
  Geboren in september 1888, overleden te Zoetermeer in 1988, oud 99 jaren.
  Gehuwd (1) te Tegal op 18 december 1913 met Willem Frits Johan Loveriks, van beroep klerk 1e kl. S.C. te Tegal (1915-1922), employee suikerfabriek Pangkah te Tegal (1923-1927), employee suikerfabriek Karangsoewoeng te Cheribon (1930), Lawang, O-Java (1934-1941).
  Gehuwd (2) met P. Meyes, overleden voor 1988.
  Willem Frits Johan Loveriks huwt (2) 1928-1930 met M. Velsink.

  BURGERLIJKE STAND:
  Voltrokken huwelijken.
  Tegal, 18 december 1913:
  Willem Frits John Loveriks met Frederika Bercindina Charlotte Poulina Velsink.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, deel 2, 1915, Batavia, Landsdrukkerij]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Loveriks, W.J.F. - Klerk 1e kl. S.-C. Stt. - Tegal (F.B.C.P. Velsink), 1915-1922.
  Loveriks, W.J.F. - Empl. Sf. Pangkah - Tegal (F.B.C.P. Velsink), 1923-1927.
  Loveriks, W.F.J. - Empl. Sf. Karangsoewoeng - Cher (M. Velsink), 1930-1931.
  Loveriks, W.F.J. - Empl. .............. - Lawang (Velsink), 1934.
  Loveriks, W.F.J. - Empl. S.F.. .............. - Lawang (Velsink), 1938-1941.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

  KINDEREN:
  1. Evelyn Loveriks,
   Geboren ca. 1914, overleden in de U.S.A., mogelijk in Portland, Oregon, voor 2011.
   Gehuwd met [N.N.] Eisen.
  2. Wies Loveriks,
   Geboren ca. 1916, overleden in Nederland voor 2011.
  3. Joop Loveriks,
   Geboren ca. 1918, woont in Maassluis (2011).
  4. Charles Loveriks,
   Geboren ca. 1920, overleden te Vlaardingen voor 2011.
  5. Julius Loveriks,
   Geboren ca. 1922, overleden te 's-Gravenhage voor 2011.
  6. Mona Loveriks,
   Geboren ca. 1924, overleden in Jakarta, Indonesie voor 2011.
   Gehuwd met M. Sulilatu.
  7. Robert Willem Loveriks,
   Geboren te Tegal, Ned. O-Indie op 28 juni 1927, overleden te 's-Gravenhage in 1977, oud ca. 50 jaar.
   Gehuwd met Helena Rosalina van der Mark, geboren op 8 april 1934, overleden te 's-Gravenhage in 2003, oud ca. 69 jaar.
  8. [N.N.] Loveriks, (m),
   Geboren ca. 1928, enige jaren later in Ned O-Indie overleden.
  [bron: email Jane van Aerde-Loveriks]
 3. Victorina Wilhelmina Velsink,  zie nr. IX-l.
  Geboren te (Koedoes) Kediri op 5 februari 1894, overleden te Zoetermeer op 6 december 1981, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 21 februari 1914 met Marie Wilderink, ook Mies Wilderink, geboren te Magelang, Kedoe op 11 november 1887, van beroep chemiker suikerfabriek Karangsoewoeng te Cheribon (1912-1913), tuinemployee te Tegal (1916-1923), hoofd tuinemployee te Tegal (1924-1930), tuinemployee te Sindanglaoet (1932), te Bandoeng (1934), te Batavia (1938), voor 1941 als "oud planter" gepensioneerd, overleden te Batavia op 20 maart 1945 aan de gevolgen van een beroerte, oud 57 jaar, zoon van Johannes Christiaan Pieter Karel Wilderink, Eerste Luitenant-kwartiermeester Militaire Administratie, Ned. Oost-Indie (1882), Kapitein- kwartiermeester (1889), administrateur Soerabajasch Handelsblad (1899) en van Christina Elisabeth von Liebenstein.
 4. Jacoba Camelia Velsink,
  Geboren te Trenggalek (Kediri) op 9 maart 1895, overleden te Ngrowo op 14 augustus 1895, oud 5 maanden.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1896:
  Aangiften van Geboorten in 1895, blz. 376:
  Trenggalek (Kediri), 9 Maart 1895: Jacoba Camelia Velsink.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1896:
  Aangiften van Overlijden in 1895, blz. 438:
  Ngrowo (Kediri), 14 Aug. 1895: J.C. Velsink, k.
Hindrik VELSINK,
Zoon van Dirk Jan Velsink en Hendrika Dijk, [nr. VII-i], geboren te Uelsen (Dld) op 5 september 1853, lidmaat Christelijk Gereformeerde kerk, verhuisde in 1871 met zijn ouders van Uelsen naar Avereest, van beroep koper- en blikslager, winkelier, verwierf op 27 mei 1907 het Nederlands staatsburgerschap, overleden te Avereest op 14 december 1934, oud 81 jaar.
Gehuwd (1) te Zuidwolde op 7 juli 1883 met Alida Wilhelmina NIJKELS, geboren te Zuidwolde in 1858, overleden te Avereest op 17 december 1900, oud 42 jaar, dochter van Klaas Nijkels en Johanna Elisabeth Stille.
Gehuwd (2) te Avereest op 23 april 1913 met Catrina VAN DER GRAAF, geboren te Avereest op 20 februari 1859, lidmaat Gereformeerde kerk, overleden te Avereest op 20 oktober 1938, oud 79 jaar, dochter van Hendrikus van der Graaf en Annigje Everdina Meinen.

HUW. AKTE, Zuidwolde, 7 juli 1883, nr. 13 [GenLias]:
Hindrik Velsink, geboren te Ulsen (Duitsland), oud 29 jaar, zoon van Dirk Jan Velsink en Hindrika Dick, met Alida Wilhelmina Nijkels, geboren te Zuidwolde, oud 24 jaar, dochter van Klaas Nijkels en Johanna Elisabeth Stille.

OVERL. AKTE, Avereest, 18 december 1900, nr. 106 [Genlias]:
Alida Wilhelmina Nijkels, overleden te Avereest op 17 december 1900, oud 42 jaar, geboren te Zuidwolde, echtgenote van Hindrik Velsink, dochter van Klaas Nijkels en Johanna Elisabeth Stille.

HUW. AKTE, Avereest, 23 april 1913, nr. 13:
Hindrik Velsink, geboren te Uelsen (Dld.), oud 59 jaar, van beroep koperslager, weduwnaar van Alida Wilhelmina Nijkels, zoon van Derk Jan Velsink en Hindrika Diek, met Catrina van der Graaf, geboren te Avereest, oud 54 jaar, dochter van Hendrikus van der Graaf en Annigje Everdina Meinen.

LIJST VAN TOT NEDERLANDSE STAATSBURGERS GENATURALISEERDE PERSONEN:
o.a. 27 mei 1907, Hindrik Velsink, koperslager, geb. in Uelsen, Pruisen, geb. 5 september 1853, wonende in Dedemsvaart gem. Avereest.

OVERL. AKTE, Avereest, 15 december 1934, nr. 110 [Genlias]:
Hindrik Velsink, overleden te Avereest op 14 december 1934, oud 81 jaar, geboren te Uelsen, zoon van Derk Jan Velsink en Hindrika Dick, echtgenoot van Catrina van der Graaf, eerder weduwnaar van Alida Wilhelmina Nijkels.

OVERL. AKTE, Avereest, 20 oktober 1938, nr. 64 [Genlias]:
Catrina van der Graaf, overleden te Avereest op 20 oktober 1938, oud 79 jaar, geboren te Avereest, dochter van Hendrikus van der Graaf en Annigje Everdina Meinen, weduwe van Hendrik Velsink.


Hendrik Velsink met zijn tweede vrouw
Catrina van der Graaf, ca. 1930.

KINDEREN VAN HINDRIK VELSINK EN ALIDA WILHELMINA NIJKELS:
 1. Dirk Jan Velsink,
  Geboren te Avereest in 1884, overleden aldaar op 8 juni 1885, oud 1 jaar.

  OVERL. AKTE, Avereest, 9 juni 1885, nr. 83 [Genlias]:
  Dirk Jan Velsink, overleden te Avereest op 8 juni 1885, oud 1 jaar, geboren te Avereest, zoon van Hindrik Velsink en Alida Wilhelmina Nijkels.

 2. Johanna Elisabeth Velsink,  zie nr. IX-m.
  Geboren te Avereest op 22 november 1885, overleden aldaar op 25 augustus 1933, oud 47 jaar.
  Gehuwd te Avereest op 2 november 1909 met Jan Hoogeveen, geboren te Zuidwolde op 10 april 1885, manufacturier, eigenaar van een kledingzaak in Nunspeet, naderhand in Dedemsvaart, overleden te Avereest op 26 februari 1978, oud 92 jaar, zoon van Arend Hoogeveen, van beroep manufacturier, stoffenverkoper, winkelier en van Jantje Bakker.
  Jan Hoogeveen trouwde (2) te Zelhem op 28 april 1938 met Grada Aleida Somsen, geboren te Zelhem op 3 september 1898, overleden te Avereest op 22 december 1957, oud 59 jaar.
 3. ds Derk Jan Velsink,
  Geboren te Dedemsvaart op 20 april 1888, afgestudeerd aan de theologische hogeschool te Kampen in 1924, predikant te Arum, Friesland (1924-1927), en Musselkanaal (1927-tot zijn emeritaat), overleden te Utrecht tijdens een classis-vergadering in de Oosterkerk op 1 december 1954, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Kampen op 25 juli 1924 met Geesje van der Vecht, geboren te Hasselt op 30 juli 1889, overleden te Arnhem op 12 juni 1955, oud 65 jaar, dochter van Jan van der Vecht en Tonia van der Veghte.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  ONDERWIJS:
  Theologische School.
  Candidaatsexamen 1ste gedeelte, de heer D.J. Velsink te Dedemsvaart.
  [Bron: NRC, 12 april 1922]

  KERKNIEUWS:
  Geref. Kerken.
  Beroepen te Raard bij Dokkum, Tienhoven, Appelscha, Grijpskerke, Bierum, Laar (Graafschap Bentheim), Domburg-Westkapelle, Honselersdijk en Arum, D.J. Velsink, cand. te Kampen.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 20 feb. tot 1 april 1924]

  KERKNIEUWS:
  Geref. Kerken.
  Aangenomen het beroep naar Arum (Fr.) D. J. Velsink, cand. te Kampen.
  [Bron: NRC, 28 maart 1924]

  KERKNIEUWS:
  Geref. Kerken.b Na peremptoir examen voor de classis Franeker is tot de bediening des Woords en der Sacramenten toegelaten, de heer D.J. Velsink, te Kampen, beroepen predikant te Arum.
  [Bron: Het Vaderland, 11 juli 1924]

  HUW. AKTE, Kampen, 25 juli 1924, nr. 78 [Genlias]:
  Dirk Jan Velsink, oud 36 jaar, geboren te Avereest, van beroep predikant, zoon van Hindrik Velsink en Alida Wlhelmina Nijkels, met Geesje van der Vecht, oud 34 jaar, geboren te Hasselt, dochter van Jan van der Vecht en Tonia van der Vegte.

  FRIESCH VOLKSSANATORIUM:
  Witmarsum, 6 januari 1927.
  In de ledenvergadering van den kring Wonseradeel van het Friesch Volkssanatorium is besloten den kring om te zetten in een afdeeling.
  Tot bestuursleden zijn gekozen: in de vacature R. Politiek ds Velsink, Ger, predikant te Arum en in de vacature ds Smidts, de heer Ph. Loggers, secretaris der gemeente Wonseradeel, aan wien de functie van secretaris-penningmeester der afdeeling werd opgedragen.
  [bron: Leeuwarder Courant, 7 januari 1927]

  KERKNIEUWS:
  Geref. Kerken.
  Aangenomen naar Musselkanaal ds. D.J. Velsink te Arum.
  [Bron: NRC, 26 april 1927]

  KERKNIEUWS:
  Geref. Kerken.
  Bedankt voor Grijpskerk ds. D.J. Velsink te Musselkanaal.
  [Bron: Het Vaderland, 30 sept. 1930]

  KERKELIJK LEVEN.
  Ds D.J. Velsink overleden. Hedenmorgen is in de Oosterkerk te Utrecht de 66-jarige predikant ds D.J. Velsink uit Vreeswijk, tijdens een classis-vergadering, welke hij presideerde, aan een hartaanval overleden.
  Ds Velsink begon na de Theologische Hogeschool te Kampen te hebben doorlopen zijn ambtelijke loopbaan in 1924 in Haren (Gr.).
  In 1927 kwam hij in Musselkanaal, vandaar ging hij in 1948 naar Vreeswijk.
  [bron: Leidsch Dagblad, 1 december 1954]

  OPMERKING:
  Derk Jan Velsink kwam als gastpredikant dikwijls naar Emmen en logeerde dan bij zijn neef Gerrit Velsink en diens vrouw Zwantien Klinge.

  KIND:
  • N.N. Velsink,
   Levenloos geboren te Musselkanaal, gem. Onstwedde op 27 april 1929.

   OVERL. AKTE, Onstwedde, 29 april 1929, nr. 114 [Genlias]:
   N.N. Velsink, levenloos geboren te Musselkanaal op 27 april 1929, kind van Dirk Jan Velsink, van beroep predikant en Geesje van der Vecht.
 4. Aaltje Velsink,
  Geboren te Avereest op 7 juni 1890, overleden op 13 december 1952, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Avereest op 12 november 1912 met Jan Schutte, geboren te Nieuwleusen (Ov) in 1887/88, van beroep boekhouder, overleden voor 11 october 1918, zoon van Jan Hendrik Schutte, van beroep timmerman en van Grietje Bruins.
  Gehuwd (2) te Nunspeet op 11 october 1918 met Hendrik Mijnheer, geboren te Staphorst in 1886/87, van beroep onderwijzer, zoon van Jan Mijnheer, van beroep landbouwer en Hendrikje Withaar.

  HUW. AKTE, Avereest, 12 november 1912, nr. 53:
  Jan Schutte, geboren te Nieuwleusen, oud 24 jaar, van beroep boekhouder, zoon van Jan Hendrik Schutte, van beroep timmerman en Grietje Bruins, met Aaltje Velsink, geboren te Avereest, oud 22 jaar, dochter van Hindrik Velsink, van beroep koperslager en Alida Wilhelmina Nijkels.

  HUW. AKTE, Nunspeet, 11 october 1918, nr. 65 (GenLias):
  Hendrik Mijnheer, oud 31 jaar, geboren in Staphorst, van beroep onderwijzer, zoon van Jan Mijnheer, van beroep landbouwer en van Hendrikje Withaar, met Aaltje Velsink, oud 28 jaar, geboren in Avereest, weduwe van Jan Schutte, dochter van Hindrik Velsink, van beroep winkelier en van Wilhelmina Nijkels.
 5. Hendrika Velsink,
  Geboren te Avereest op 3 november 1894, overleden op 14 februari 1951, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Avereest op 8 februari 1918 met Arend Berends, geboren te Rotterdam in 1892/93, van beroep belastingcontroleur, commies ter gemeentesecretarie, overleden te Kampen op 19 augustus 1933, oud 40 jaar, zoon van Dirk Berends, van beroep koopman en Hendrikje Kisteman.

  HUW. AKTE, Avereest, 8 februari 1918, nr. 3:
  Arend Berends, oud 25 jaar, geboren te Rotterdam, van beroep belastingcontroleur, zoon van Dirk Berends, van beroep koopman en Hendrikje Kisteman, met Hendrika Velsink, oud 23 jaar, geboren te Avereest, dochter van Hendrik Velsink, van beroep koperslager en Alida Wilhelmina Nijkels. OVERL. AKTE, Kampen, 21 augustus 1933, nr. 125 [Genlias]:
  Arend Berends, overleden te Kampen op 19 augustus 1933, oud 40 jaar, van beroep commies ter gemeentesecretarie, geboren te Rotterdam, zoon van Dirk Berends en Hendrikje Kisteman, echtgenoot van Hendrika Velsink.
Gerrit VELSINK, ook Gerriet VELSINK,
Zoon van Dirk Jan Velsink en Hendrika Dijk, [nr. VII-i], geboren te Uelsen (Dld) op 18 oktober 1856, Christelijk Gereformeerd, van beroep huisschilder, woonde 1881-1883 te Amsterdam, overleden te Zwolle op 23 april 1920, oud 63 jaar, begraven op de begraafplaats te De Krim.
Gehuwd te Hardenberg, Ambt op 6 september 1895 met Geertje MOLENBROEK, geboren te Gramsbergen op 20 maart 1864, overleden aldaar op 8 april 1935, oud 71 jaar, begraven op de begraafplaats te De Krim, dochter van Albertus Molenbroek en Hendrikje Alberts de Jong.


Geertje Velsink-Molenbroek, ca. 1932.

GEB. UND TAUFBUCH, Uelsen, 1856, nr. 64:
Geb.in Uelsen, Gerrit Velsink, am 18. October mittags 1 Uhr, Eltern Kupfersmied Dirk Jan Velsink und dessen Ehefrau Hindrika geborene Diek, in Uelsen;
Rahmen des Kirchenbuchsfuhrers Lappenberg, 18 october 1856.

GEBOORTEAKTE, Gramsbergen, 21 maart 1864, nr. 20:
Nommer twintig.
Op heden den 21sten Maart 1864, verscheen voor ons Albertus Francois Stroink, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gramsbergen,
Albertus Molenbroek, oud 32 jaren, arbeider, wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Teunis van der Veen, oud 45 jaren, tapper, wonende te Gramsbergen en de tweede Reindert van der Haar, oud 41 jaren, binnenwever, wonende te Gramsbergen, dewelke ons heeft verklaard, dat Hendrikien de Jonge, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenote
op den 20sten dezer maand, des voormiddags te acht ure te Gramsbergen, wijk Anerveen, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Geertje.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
[Identieke weergave der oorspronkelijke akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Amsterdam, 1874-1893:
Ferdinand Bolstraat, Huisnummer 56, deel 45, blad 136.
1. Sierig, Johan Fredrik, M., Hoofd, geb. 22 Mei 1823 te Amsterdam, N. Herv., H., Kant. looper, 29 Oct. 81, Nw. Amstel, 26 Juni 82, Nw. Amstel.
2. Crombach, Johanna Elisabeth, V., Vrouw, geb. 9 Feb. 1828 te Amsterdam, Ned. Herv., H., 29 Oct. 81, Nw. Amstel, 26 Juni 82, Nw. Amstel.
3. Velsing, Gerrit, M., niet verwant, geb. 18 Oct. 1856 te Velsen, Chr, Geref., Schilder, 29 Oct. 81, Nw. Amstel, Aug. 82, d. 561 f. 241.
[bron: website Stadsarchief Amsterdam]

HUWELIJKSAKTE, Ambt Hardenberg, 6 september 1895, nr. 61:
Op heden den zesden September 1895, verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt Hardenberg
Gerriet Velsink, oud 38 jaren, schilder, geboren te Uelsen Koningrijk Pruissen, wonende te Ambt Hardenbergh, meerderjarige zoon van Derk Jan Velsink, zonder beroep en Hindrika Diek, overleden. En
Geertje Molenbroek, oud 31 jaren, zonder beroep, geboren te Gramsbergen, wonende te Ambt Hardenbergh, doch voor minder dan zes maanden te Loosduinen, meerderjarige dochter van Albertus Molenbroek, overleden en van Hendrikien de Jonge, zonder beroep, wonende te Ambt Hardenbergh.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Gerrit Otten, oud 55 jaren,
Fredrik Zweers, oud 55 jaren,
Gerrit Kampman, oud 50 jaren en
Gerrit Dorgelo, 45 jaren, alle vier landbouwers wonende te Ambt Hardenbergh als getuigen die deze acte met ons den bruidegom en bruid na voorlezing hebben geteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Gramsbergen, 29 april 1920, nr. 15:
Op heden den 29sten April 1920 is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gramsbergen per post ontvangen het navolgende uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Zwolle:
"Vrij van zegel, ingevolge artikel 32, 6e der Zegelwet 1917, Burgerlijke Stand, Gemeente Zwolle, Arrondissement Zwolle. Uittreksel.
Uit het Register van Overlijdensakten des gemeente Zwolle is uitgetrokken, dat in het jaar 1920 den 23sten der maand April, om elf ure, des voormiddags aldaar is overleden:
Gerrit Velsink, geboren te Uelsen, graafschap Bentheim (Duitschland), oud 63 jaren, huisschilder, wonende te Gramsbergen, echtgenoot van Geertje Molenbroek. zoon van Dirk Jan Velsink en van Hendrika Diek, beiden overleden.
Voor gelijkluidend uittrekstel, Afgegeven ter voldoening aan het bepaalde in artikel 50 van het Burgerlijk Wetboek.
Zwolle, den 28 April 1920.
De Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zwolle, G. Heijns.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en geteekend.
[Identieke weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Gramsbergen, 10 april 1935, nr. 16:
Heden, den tienden April 1935, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gramsbergen: de Ruiter, Hein, oud 55 jaren, arbeider, wonende te Gramsbergen, die, op grond van eigen wetenschap, verklaarde, dat op den achtsten dezer maand des voormiddags te drie uur, in deze gemeente is overleden:
Molenbroek, Geertje, zonder beroep, oud 71 jaren, geboren te Gramsbergen, wonende te Gramsbergen, weduwe van Velsink, Gerriet; dochter van Molenbroek, Albertus en de Konge, Hendrikien, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
[Identieke weergave der oorspronkelijke akte]


Huis van Gerriet Velsink in De Krim omstreeks 1915.
V.l.n.r. Hendrik Velsink, Geertje Velsink-Molenbroek en Hendrika.


KINDEREN:
 1. Derk Jan Velsink,  zie nr. IX-n.
  Geboren te Slagharen (gem. Ambt Hardenberg) op 29 juni 1896, in 1921 geslaagd voor het examen Frans L.O., in 1923 voor de hoofdacte en in 1929 voor het diploma van de Schoolraad voor de scholen met de bijbel, met aantekening van de Vereniging van Christ. Nat. Schoolonderwijs en van het Gereformeerd Schoolverband, hoofd van de bijzondere school te Nunspeet, raadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij te Ermelo (1962-1970), overleden te Nunspeet op 13 juni 1977, oud 80 jaar, begraven op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet op 17 juni.
  Gehuwd te Avereest op 4 september 1924 met Wilhelmina (Mien) Kwant, geboren te Avereest op 17 januari 1899, overleden te Nunspeet op 4 augustus 1978, oud 79 jaar, begraven op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet op 9 augustus, dochter van Hendrik Jan Kwant en Sjoukje Haveman.
 2. Hendrika Velsink,
  Geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 16 februari 1898, overleden in een verzorgingstehuis te Rijssen op 29 juni 1990 , oud 92 jaar, begraven op 3 juli 1990 op de Algemene Begraafplaats te Almelo.
  Gehuwd na 15 maart 1941 met Hendrik Linker, geboren te Almelo op 10 december 1901, van beroep groothandelaar in brandstoffen te Almelo, overleden aldaar op 13 december 1984, oud 83 jaar.
  Hendrik was eerder gehuwd (1) met Johanna Reinders en (2) op 6 oktober 1932 met Hendrika's nicht Aaltje Velsink, geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 16 mei 1889, Gereformeerd, overleden aan een hersentumor te Almelo op 15 maart 1941, oud 51 jaar.
  Uit het huwelijk van Hendrika Velsink met Hendrik Linker geen nageslacht.

  GEBOORTEAKTE, Gramsbergen, 16 februari 1898, nr. 18:
  Op heden den 16den Februari 1898, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gramsbergen
  Gerriet Velsink, oud 41 jaren, huisschilder, wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Gerrit van Dijk, oud 44 jaren, timmerman, wonende te Gramsbergen en de tweede Gerrit Jan van der Haan, oud 25 jaren, kleermaker, wonende te Gramsbergen, dewelke ons heeft verklaard dat Geertje Molenbroek, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenoote, op den dag van heden te Gramsbergen, Wijk de Krim, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwlijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Hendrika.
  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
  [letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


 3. Albertus Velsink,  zie nr. IX-o.
  Geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 29 november 1899, van beroep huisschilder, reclametekenaar, overleden te De Krim op 16 februari 1934, oud 34 jaar, begraven op 21 februari te De Krim.
  Gehuwd te De Krim op 30 april 1929 met Henderkien Salomons, geboren te Ambt Hardenberg op 5 maart 1907, overleden te Eibergen op 23 juli 1993, begraven aldaar, oud 86 jaar, dochter van Klaas Salomons, landbouwer en Wendelke Leffers.
  Henderkien hertrouwde te Gramsbergen op 16 maart 1943 met Steven Popke Datema, geboren te Uithuizermeeden op 6 october 1898, van beroep aannemer, woonachtig te De Krim, overleden te Eibergen op 3 april 1987, oud 88 jaar, eerder weduwnaar van Grietje Flokstra, zoon van Geert Datema en Kunje van der Ploeg.
  [bron: o.a. Datema Jongsma Homepage]
 4. Hendrik Velsink,  zie nr. IX-p.
  Geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 25 juli 1903, van beroep schilder, woonde te De Krim, overleden te Hoogeveen in het ziekenhuis op 24 december 1979, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Coevorden op 19 mei 1931 met Annegien Zwartscholten, geboren te Emlichheim (Dld) op 20 mei 1901, overleden te Dieren in het verzorgingstehuis "Beverode" op 9 mei 1993, oud 91 jaar, dochter van Gerrit Zwartscholten en Geesje Albers.
Albertus VELSINK,
Zoon van Dirk Jan Velsink en Hendrika Dijk, [nr. VII-i], geboren te Uelsen (Dld) op 30 april 1859, Christelijk Gereformeerd, van beroep koperslager, overleden in een ziekenhuis te Zwolle aan de gevolgen van een dubbele liesbreuk op 29 maart 1920, oud 60 jaar, begraven te Dedemsvaart.
Gehuwd te Deurne en Liessel op 17 mei 1888 met Gesina Johanna VAN TOL, geboren te Helenaveen (Deurne en Liessel) op zondag, 6 maart 1864, Ned. Hervormd, overleden te Helmond op 12 augustus 1926, oud 62 jaar, dochter van Johannes Jacobus van Tol en van Geertje Moes.


GEBURTS UND TAUFBUCH, Uelsen, 30 april 1859, nr. 81.
Albertus Velsink, geb.in Uelsen den 30. April sieben uhr abends; Eltern Kupfersmied Derk Jan Velsink und dessen Ehefrau Hendrika, gebooren Diek in Uelsen.

GEB. AKTE, Deurne NB, voormalig Deurne en Liessel, 6 maart 1864, nr. 22:
Gesina Johanna, dochter van Johannes Jacobus van Tol en van Geertje Moes.

BEVOLKINGS REGISTER, Avereest, 1870-1879:
Wijk C, blad 173, wijknummer C131:
1. Derk Jan Velsink, hoofd van het gezin, geb.te Zwolle op 22 mei 1819, wednr., Chr.Geref, koper/blikslager.
2. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 5 sept.1853, ongehuwd, Chr.Geref., koper/blikslager.
3. Albertus Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 30 april 1859, ongehuwd, Chr.Geref.
4. Aaltje Moes, vrouw, geb.te Zwartsluis op 8 oct.1828, gehuwd, Chr.Geref.
5. Gerrit Velsink, zoon, geb.te Uelsen, Pr., op 18 oct.1856, ongehuwd, Chr.Geref. Nrs. 1, 2, 3, en 5 zijn op dit adres gearriveerd uit Uelzen, Pr. op 1 aug.1871.
Nr.4 op dit adres gearriveerd van wijk A, fol.65.
Nrs. 1 en 4 trouwen op 1 juni 1872.


De koperslagerij in Avereest aan de Dedemsvaart, ca. 1907.
Van links naar rechts: Albertus Velsink, zoons Hendrik, Johan en Gerrit, N.N. (2x),
dochter Riek, in de deuropening Gesina van Tol,
en Johannes Jacobus Velsink; boven dochter Sien.

BEVOLKINGS REGISTER, Deurne, 1860-1884, Folio 1111.
Gesina Johanna van Tol, geboren op 6 maart 1864, wonende Helenaveen D nr. 126 nk/136 nk vanaf 6 maart 1864, vertrokken naar Beek en Donk op 15 april 1885.

BEVOLKINGS REGISTER, Deurne, 1860-1884, Folio 1111.
Gesina Johanna van Tol, geboren op 6 maart 1864, wonende Helenaveen D nr. 126 nk/136 nk, ingekomen van Beek en Donk op 27 september 1886, vertrokken naar Avereest op 2 juni 1888.

HUW.AKTE, Deurne en Liessel, 17 mei 1888, nr. 19:
Albertus Velsink, oud 29 jr, geb. te Uelsen, koperslager, wonende te Avereest, meerderjarige zoon van Dirk Jan Velsink, slager te Avereest en van wijlen Hendrika Diek, met Gesina Johanna van Tol, oud 24 jr, geboren te Deurne en Liessel, zonder beroep, wonende te Deurne en Liessel, meerderjarige dochter van Johannes Jacobus van Tol, Brievengaarder en van Geesje Moes, zonder beroep, beide te Deurne en Liessel.
Overlegde stukken:
1. Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie ten behoeve van de bruidegom.
2. Geboorte Extracten van de bruidegom en de bruid.
3. Het overlijdens extract van de moeder van den bruidegom.
4. Een bewijs van den Heer Ambtenaar van den B.S. der gemeente Avereest waaruit blijkt dat tegelijk als hier de afkondigingen voor dit huwelijk zonder stuiting zijn geschiedt.
5. Een schriftelijke toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk, gedaan door de vader van de bruidegom.
Gehoord de mondelinge toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk gegeven door den vader van de bruid, die tevens verklaard dat de toestemming aan de moeder der bruid is gevraagd geweest, doch dat deze wegens ernstige ongesteldheid buiten staat is haren wil te komen verklaren.
Getuigen:
1. Johannes van Nunen, 39 jr, metselaar, won.te Deurne, kennis van den bruidegom.
2. Johannes Munsters, 47 jr, wever, won. te Deurne, kennis van den bruidegom.
3. Johannes Renerus Alphonsus Douwen, 34 jr, horlogemaker, won.te Deurne, kennis van den bruidegom.
4. Frans Althuizen, 57 jr, veldwachter, won. te Deurne, kennis van den bruidegom.
BEVOLKINGS REGISTER, Avereest, periode 1910-1919, wijk B, blad 135:
1. Albertus Velsink, hfd.v.h.gezin, geb.te Uelsen (D) op 30 april 1859, gehuwd, Geref., koperslager; overlijdt op 29 maart 1920 in Zwolle.
2. Gesina Johanna van Tol, vrouw, geb.te Deurne en Liesel op 6 maart 1864, gehuwd, Geref.
3. Gesina Velsink, dochter, geb. te Avereest op 4 dec.1892, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 27 feb.1920 [zie Dienstbodenregister 109]; gehuwd op 19 nov. 1920 met Jan Keizer.
4. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Avereest op 11 jan.1894, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 14 mei 1913 naar Emmen.
5. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 14 dec.1911 naar Deurne en Liesel.
6. Johan Albertus Velsink, zoon, geb.te Avereest op 21 mei 1897, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 7 april 1919 naar Hoogeveen.
7. Gerrit Velsink, zoon, geb.te Avereest op 1 juli 1902, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 13 juni 1916 naar Zuidwolde, Dr.
8. Johannes Jacobus Velsink, zoon, geb. te Avereest op 23 mei 1890, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 17 april 1913 naar Uelsen (D), trouwt op 17 mei 1918 met Pieterina Bosman.
9. Aaltjen Velsink, dochter, geb. te Avereest op 16 mei 1889, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 3 aug.1910 naar Steenwijk.
10. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Avereest op 11 jan.1894, ongehuwd, Geref., onderwijzer.; keert op 13 jan.1914 van Emmen terug naar Avereest; vertrekt op 6 feb.1919 naar Zwolle.
11. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref., winkelbediende; keert op 5 feb.1914 terug van Steenwijk naar Avereest; vertrekt op 10 juli 1915 naar Oudshoorn ZH.
12. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref., zonder; keert op 2 mei 1918 terug van Alphen aan de Rijn, vertrekt op 17 mei 1921 naar Ambt Hardenberg.
13. Aaltjen Velsink, dochter, geb. te Avereest op 16 mei 1889, ongehuwd, Geref.; keert op 21 juli 1920 terug van Alphen aan de Rijn.OVERLIJDEN ALBERTUS VELSINK:
Volgens Gesina Velsink is haar vader, Albertus Velsink, overleden aan de gevolgen van een dubbele liesbreuk. Hij is op eigen gelegenheid met de tram van Dedemsvaart naar het ziekenhuis in Zwolle gegaan en aldaar overleden.
[bron: email Jakob Keizer, zoon van Gesina Velsink]

OVERL. AKTE, Avereest, 1 april 1920, nr. 44:
Albertus Velsink, overleden op 29 maart om 4.00 uur binnen de gemeente Zwolle [ziekenhuis], oud 60 jr, geboren te Uelsen (D), wonende te Avereest, van beroep koperslager, echtgenoot van Gesina Johanna van Tol, zoon van Jan Velsink en Hendrika Diek, beiden overleden.

HUW. GETUIGE (Gesina):
In Avereest op 17 mei 1918 van haar zoon Johannes Jacobus Velsink met Pieterina Bosman. Gesina woont in Avereest.
In Avereest op 19 november 1920 van haar dochter Gesina Velsink met Jan Keizer. Gesina van Tol woont dan in Avereest.


OVERL. AKTE, Avereest, 15 augustus 1926, nr. 83:
Gesina Johanna van Tol, overleden op 12 augustus 1926 om 05.00 uur binnen de gemeente Helmond, oud 62 jr, geboren te Deurne, wonende te Avereest, zonder beroep, weduwe van Albertus Velsink, dochter van Johannes Jacobus van Tol en van Geesje Moes, beiden overleden.

OVERL. AKTE, Helmond, 1926, nr. 204:
Johanna van Tol, oud 62 jaar, wonende in Avereest, geboren in Deurne, overleden in Helmond op 12 augustus 1926, dochter van Johannes Jacobus van Tol, overleden en van Geesje Moes, overleden, weduwe van Albertus Velsink.

BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJVING:
Gesina werd in 1864 in Helenaveen in de Peel geboren als dochter van de plaatselijke postbode. Toen zij 21 jaar oud was vertrok zij naar Beek en Donk, even ten noorden van Helmond, waarschijnlijk als hulp in de huishouding.
Anderhalf jaar later keerde zij terug naar Helenaveen. In 1888 trouwde zij met de Overijsselse koperslager Albertus Velsink.
Na de huwelijksvoltrekking vertrok zij met haar man naar Dedemsvaart waar zij hun gezin met 8 kinderen opvoedden.
Na de dood van haar man in 1920 werkte Gesina als gouvernante, mogelijk in Helmond. Zij overleed daar in 1926.
Over haar doodsoorzaak bestaat nog altijd onzekerheid. Zij heeft of zelfmoord gepleegd of is om het leven gebracht. Omdat haar in het testament van haar werkgever een nalatenschap was toegezegd, zou zij door andere belanghebbenden uit de weg zijn geruimd.


v.l.n.r. Hendrika, Hendrik, vader Albertus Velsink, Sien, Gerrit, Johannes Jacobus,
moeder Gesina van Tol, Aaltje en Johan Albertus Velsink, Dedemsvaart, ca. 1910.

KINDEREN VAN ALBERTUS VELSINK EN GESINA JOHANNA VAN TOL:
 1. Aaltjen Velsink,  zie nr. IX-q.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 16 mei 1889, Gereformeerd, overleden te Almelo aan een hersentumor op 15 maart 1941, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Almelo op 6 oktober 1932 met Hendrik Linker, geboren te Almelo op 10 december 1901, van beroep groothandelaar in brandstoffen te Almelo, overleden aldaar op 13 december 1984, oud 83 jaar.
  Hendrik was eerder gehuwd met Johanna Reinders.
  Na het overlijden van zijn tweede vrouw, Aaltje Velsink, trouwt Hendrik (3) met Aaltje's nicht Hendrika Velsink, geboren 1897/98, overleden te Rijssen in een verzorgingstehuis op 29 juni 1990, oud 92 jaar, begraven te Almelo op de Algemene Begraafplaats op 3 juli 1990, dochter van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek.
 2. Johannes Jacobus Velsink,  zie nr. IX-r.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 23 mei 1890, Gereformeerd, verhuisd kort na de bruiloft in 1918 naar Uelsen, Duitsland, van beroep koperslager, geoloog, overleden te Uelsen in 1958, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Avereest op 17 mei 1918 met Pieterina Bosman, geboren te Uithuizermeeden op 9 april 1889, Gereformeerd, overleden te Uelsen (Dld), dochter van Hilbrand Bosman en Hilje Scholtens.
 3. Dirk Jan Velsink,
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 22 juni 1891, overleden aldaar op 7 juni 1905, oud 13 jaar.

  OVERL. AKTE, Avereest, 8 juni 1905, nr. 69 [Genlias]:
  Dirk Jan Velsink, overleden te Avereest op 7 juni 1905, oud 13 jaar, geboren te Avereest, zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol.

 4. Gesina (Sien) Velsink,  zie nr. IX-s.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 4 december 1892, Gereformeerd, van beroep dienstbode, overleden in een verzorgingstehuis te Emmen op 15 augustus 1986, oud 93 jaar.
  Gehuwd te Avereest op 19 november 1920 met Jan Keizer, geboren te Midwolda op 29 mei 1894, Gereformeerd, van beroep landbouwer, overleden te Nieuw-Amsterdam op 16 maart 1983, oud 88 jaar, zoon van Berend Keizer, landbouwer, tolpachter, en van Annechien Doornbos.
 5. Hendrik (Henk) Velsink,  zie nr. IX-t.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 11 januari 1894, Gereformeerd, slaagde in 1913 voor zijn onderwijsakte te Zwolle, woonde vanaf dat jaar te Klazienaveen en was daar onderwijzer aan de gereformeerde school, vervolgens werd hij onderwijzer aan een School met den Bijbel te Enschede en hij eindigde zijn onderwijs loopbaan als hoofd van een gereformeerde school, eveneens te Enschede, overleden aldaar voor 1993.
  Gehuwd te Zwolle op 29 juli 1930 met Everdina Jacoba (Dien) Hollander, geboren te Zwolle op 15 november 1901, overleden te Enschede op 23 juni 2000, oud 98 jaar, dochter van Gerrit Jan Hollander en Hendrika Buisman.
 6. Hendrika (Riek) Velsink,  zie nr. IX-u.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 25 mei 1895, Christelijk Gereformeerd, van beroep winkelbediende en huishoudelijk werk doende te Deurne en Liessel (1912), Steenwijk (1914), Oudshoorn (1915-18) en Ambt Hardenberg (1921), overleden te Harderwijk op 28 november 1987, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Harderwijk op 13 augustus 1930 met Bessel Jonker, geboren te Harderwijk op 20 december 1891, Christelijk Gereformeerd, van beroep IJsselmeervisser op de HK54, kooiker, overleden aldaar op 10 october 1973, oud 81 jaar, zoon van Andries Jonker, visser, zeilmaker en van Johanna Dirkje Klaver.
 7. Johan Albertus Velsink,  zie nr. IX-v.
  Geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 21 mei 1897, woonde in 1919 te Hoogeveen, Ned. Hervormd, van beroep onderwijzer en naderhand hoofd van lagere scholen, overleden te Enschede op 8 juni 1982, oud 85 jaar.
  Gehuwd op 27 november 1925 met Agaath Nijhoff, geboren te Meppel op 25 juni 1898, Ned. Hervormd, van beroep onderwijzeres, overleden in een verpleegtehuis te Lochem op 14 september 1996, oud 98 jaar, dochter van Derk Nijhoff, van beroep schoolhoofd en van Aagie van der Veer.
 8. Gerrit Velsink,  zie nr. IX-w.
  Geboren in Dedemsvaart (gem. Avereest) op 1 juli 1902, Gereformeerd, van beroep bakker, electrisch installateur en naaimachineverkoper en reparatieman, in 1954 geemigreerd naar Canada, overleden te Edmonton, Canada op 20 october 1982 , oud 80 jaar, begraven aldaar.
  Gehuwd (1) te Emlichheim (Dld) op 1 juli 1926 met Zwantien Klinge.
  Gehuwd (2) te Edmonton in 1981 met Tine Pietens, geboren op 15 augustus 19??.


  v.l.n.r. Johannes Jacobus, Henk, Johan Albertus en
  Gerrit Velsink bij het Stieltjeskanaal op 3 januari 1952
  ter gelegenheid van het huwelijk van hun nichtje
  Gesina Johanna (Ina) Keizer met Reinier Hoving
  [Foto: Jakob Keizer]

Lolkje VELSINK,
Dochter van Arend Velsink en Minke Prins [nr. VII-m], geboren te Sneek op 4 mei 1868, van beroep onderwijzeres, woont in 1923 te Opmeer.
Gehuwd te Sijbekarspel op 3 mei 1896 met Simon VAN DER DEUN, geboren te Sijbekarspel 1871/72, van beroep landman, woont in 1923 te Opmeer, zoon van Simon van der Deun en Marijtje Korver.

GEB. AKTE, Sneek, 5 mei 1868, nr. A112 [GenLias]:
Lolkje Velsink, geboren op 4 mei 1868, dochter van Arend Velsink en Minke Prins.

KERK- EN SCHOOLNIEUWS:
Leeuwarden, 15 october.
Heden zijn alhier als onderwijzeres geexamineerd 8 candidaten.
Toegelaten 7, nl. : C. Molenaar, Sneek; M. Klaren, Oudehorne; J. Gijlstra, Leeuwarden; A. Keegstra, Buitenpost; E. Reiding, Workum; C. M. Bottinga, Harlingen, en L. Velsink, Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 17 oktober 1887]

KERK- EN SCHOOLNIEUWS:
Benoemd tot onderwijzeres te Kollumerzwaag mej. L.M. Goedheer te Akkerwoude.
Met de benoemde stonden op de voordracht: mej. B. Sijperda te Tjerkwerd en mej. L. Velsink te Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 21 maart 1889]

KERK- EN SCHOOLNIEUWS:
Benoemd tot onderwijzeres te Sijbekarspel mej. L. Velsink te Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 14 februari 1890]

HUW. AKTE, Sijbekarspel, 3 mei 1896, nr. 4 [GenLias]:
Simon van der Deun, geboren te Sijbekarspel, oud 24 jaar, van beroep landman, zoon van Simon van der Deure en Marijtje Korver, met Lolkje Velsink, geboren te Sneek, oud 27 jaar, dochter van Arend Velsink, van beroep timmerman en van Minke Prins.

KIND:
 1. Minke van der Deun,
  Geboren te Opmeer in 1896/97.
  Gehuwd te Opmeer op 3 mei 1921 met Arie Appel, geboren te Heerhugowaard in 1898/99.
  Huwelijk ontbonden door echscheiding te Opmeer in 1927.

Rients VELSINK,
Zoon van Arend Velsink en Minke Prins, [nr. VII-m], geboren te Sneek op 1 november 1870, vestigde zich aan het eind van de 19e eeuw als fotograaf en koopman in sigaren aan de Hofstraat te Doetinchem, gemeenteraadslid voor de S.D.A.P. in Doetinchem van 15 januari 1903 tot 25 april 1940, wethouder (1920-1935) en loco-burgemeester (1926-1929), S.D.A.P. kandidaat voor de Eerste Kamer (1923), overleden te Doetinchem op 1 april 1947, oud 76 jaar, begraven op 5 april op de begraafplaats aan de Loolaan te Doetinchem.
Gehuwd te Hummelo en Keppel op 24 mei 1895 met Johanna Theodora JOLINK, geboren te Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) op 14 juni 1876, overleden te Doetinchem op 16 december 1951, oud 75 jaar, begraven op 20 december op de begraafplaats aan de Loolaan aldaar, dochter van Herman Jolink en Grada Johanna Bulten.

GEB. AKTE, Sneek, 2 november 1870, nr. A297 [GenLias]:
Rients Velsink, geboren op 1 november 1870, zoon van Arend Velsink en Minke Prins.

HUW. AKTE, Hummelo en Keppel, 24 mei 1895, nr. 11 (GenLias):
Rients Velsink, oud 24 jaar, geboren in Sneek, van beroep photograaf, zoon van Arend Velsink, van beroep aannemer en van Minke Prins, met Johanna Theodora Jolink, oud 18 jaar, geboren in Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel), dochter van Herman Jolink, van beroep metselaar en van Grada Johanna Bulten.

FAILLISSEMENTEN.
R. Velsink, koopman in sigaren en photograaf te Doetinchem.
[bron: Leidsch Dagblad, 11 september 1909]


Artikel in Het Centrum, 16 maart 1910.Artikel in Het Volk, 31 mei 1910.

VERKIEZINGSUITSLAG:
Doesburg.
R. Velsink, S.D.P. niet gekozen.
[Bron: Het Centrum, 17 juni 1910]

CANDIDAATSTELLING:
Doetinchem, 22 Juni [1910].
Officieel zijn voor de vacature Velsink voor den Gemeenteraad candidaat gesteld: de heer E. Jebbing, c.h., de heer J.H.W. Ovink, lib., en de heer R. Velsink, s.d.a.p. De stemming zal plaats hebben op Vrijdag 1 Juli.
Ter bespreking dezer Gemeenteraadsverkiezing heeft de R.K. kiesvereeniging een vergadering uitgeschreven op Zondag 26 Juni, 12 uur. ten huize van den heer M. te Welscher.
[Bron: Het Centrum, 24 juni 1910]

GEMEENTERAADSVERKIEZING 1910:
Te Stad-Doetinchem zijn bij de verkiezing, noodig geworden door het aftreden van Velsink, wegens zijn faillissement, uitgebracht 577 geldige stemmen, waarvan op Jebbink (chr. hist.) 111, Ovink (lib.) 204 en Velsink (soc.-dem.) 262.
Er is derhalve herstemming nodig tusschen onzen partijgenoot en de liberaal.
Velsink werd door de vrijz.-dem. kiesvereeniging "Vooruitgang" gesteund.
[Bron: Het Volk, 3 juli 1910]

HERSTEMMING GEMEENTERAAD:
Doetinchem, 11 Juli [1910].
Bij de heden gehouden herstemming voor een lid van den Raad dezer gemeente (vacature Velsink, wegens faillissement) is herkozen de heer R. Velsink, soc.- dem., met 327 stemmen. De heer Joh. H.W. Ovink, lib., verkreeg 254 stemmen.
[Bron: Het Centrum, 13 juli 1910]

UIT DE PARTIJ:
Doetinchem.
To 6 September [1910] is het sekretariaat der afdeeling gevestigd bij R. Velsink, Hofstraat, Doetinchem.
[Bron: Het Volk, 21 juli 1910]Advertentie in het Volk,
29 mei 1911.

DE RAADSVERKIEZINGEN:
De uitslag.
Doetinchem:
De cijfers van de herstemming zijn: Uitgebracht 571 geldige stemmen, aldus verdeeld: Garritsen (s.d.) 247, van Gorkom (lib.) 272, Maas (a.r) 86, Misset (aftr. lib.) 247, Overling (r.k.) 92, Ovink (lib.) 185, van Perlstein (aftr. lib.)269 en Velsink (aftr. s.d.) 325 stemmen.
Gekozen dus Garritsen, van Gorkom, van Perlstein en Velsink.
In alle opzichten is deze uitslag een groote voldoening voor onze afdeeling, die hard gewerkt heeft om dit resultaat te verkrijgen. De gevallen wethouder Misset heeft zijn nederlaag dubbel en dwars verdiend. Wij werden van den aanvang af trouw gesteund door de christen-socialisten en bij de herstemming ook door de vrijzinnig-demokraten.
[Bron: Het Volk, 12 juli 1911]

HERSTEMMING VOOR DE PROV. STATEN:
Aalten.
J.B. Roelvink, Vrijz., 4021 st. (gekozen).
H.G. van Everdingen, Vrijz., 4072 st. (gekozen).
H. Navis, A.R., 3158 st.
C. Smeenk, A.R., 3200 st.
Bij de eerste stemming kreeg R. Velsink, S.D. 690 st. waardoor hij zich niet kwalificeerde voor de herstemming.
[Bron: Het Centrum, 24 juni 1916]

GEMEENTERAADSVERKIEZING 1917:
Doetinchem.
Bij enkele kandidaatstelling werden herkozen D. Garritsen (S.D.A.P.), mr. J.J. van Gorkum (v.-d.) en R. Velsink (S.D.A.P.).
[Bron: Het Volk, 27 juni 1917]


Artikel in het Volk, 15 aug. 1917.

CENTRALE KEUKENS:
Aam B. en W. van Doetinchem werden kredieten toegestaan voor het inrichten van een centrale keuken. Met de inrichting zal worden belast het advisbureau te Wormer. De maaltijden zullen tegen kostenden prijs worden verstrekt. Inrichting, arbeidsloonen enz. komen ten laste der gemeente. Vooral aan het optreden van onzen partijgenoot Velsink is het te danken, dat deze inrichting, die eerst van het steunkomitee zou uitgaan,thans van gemeentewege wordt aangepakt.
[Bron: Het Volk, 22 oct. 1917]

WETHOUDERSVERKIEZING:
Doetinchem. De eerste vergadering van den raad der gemeente Doetinchem, gisteren gehouden, werd bijgewoond door den commissaris der Koningin in deze provincie en den griffier der Staten, benevens de dagelijksche besturen der aangrenzende gemeenten.
Tot wethouders werden gekozen de heeren M.R.F. Bloemers (lib.) en R. Velsink (soc.-dem.).
Tot secretaris werd benoemd de heer R.J. de Vrieze, tot dusver secretaris van Stad-Doetinchem; tot tijdelijk ontvanger de heer H.W. Japing, ontvanger van Stad-Doetinchem.
[Bron: NRC, 3 januari 1920]


Uitslag gemeenteraadsverkiezingen te Doetinchem,
1923 (NRC, 24 mei 1923).

VERKIEZINGEN EERSTE KAMER:
Gelderland.
Tot hedenmiddag waren ingeleverd de volgende candidatenlijsten:
S.D.A.P.:
Mr. Mendels, Amsterdam.
R.S. Stenhuis, Amsterdam.
E. Rugge, Groningen.
L.M. Hermans, Arnhem.
H.J.v.d. Vegte, Zwolle.
A. Langejan, Enschede.
R. Velsink, Doetinchem.
N.A. de Vries, Groningen.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 10/11 juli 1923]

SCHOOLOPENING:
Gisteren heeft te Doetinchem de officieele opening plaats gehad van de Rijksdagnormaalschool.
De openingsrede werd uitgesproken door den heer De Laine, schoolopziener in de inspectie Zutfen, waarna nog het woord werd gevoerd door de heeren R. Velsink, namens het gemeentebestuur en Maas, directeur der school.
De lessen beginnen a.s. Maandag.
[Bron: NRC, 2 november 1923]


Artikel in NRC, 23 april 1926.

INCIDENT GEMEENTERAAD:
Doetinchem.
In de avondzitting van gisteren is een nieuw incident ontstaan, toen de voorzitter den heer Velsink, sociaal-democratische wethouder, belette, bij een begrootingspost andermaal het beleid der politie in debat te brengen. Na een heftigen aanval op den voorzitter, verklaarde de heer Velsink, niet langer aan de debatten in deze zitting te zullen deelnemen. Hij verliet demonstratief met de drie andere soc.-dem. raadsleden de raadszaal. Na eenigen tijd keerde een der leden terug, die toen verder aan het begrootingsdebat deelnam.
[Bron: NRC, 25 feb. 1927]

VERKIEZING GEMEENTERAAD:
Doetinchem.
De soc.-dem. candidaten voor den gemeenteraad zijn R. Velsink (aftr.), N.G. Spijkman (aftr.), J. Bettelink (aftr.), H.J. Frederiks, H. Zilvold, M.W. Bosch, A.A. Berendsen en J. Post.
Het aftredend lid de heer J.W.F. Haffner werd niet opnieuw gecandideerd.
[Bron: NRC, 31 maart 1927]

DE VERKIEZINGEN VOOR DE EERSTE KAMER:
Candidaat gesteld namens de S.D.A.P. in Groningen, Drente, Overijssel en Gelderland: R. Velsink, Doetinchem.
[Bron: NRC, 11 juli 1923]

NATIONALE WONINGRAAD:
Afd. Gelderland.
Tot bestuurslid gekozen de heer Velsink te Doetinchem.
[Bron: NRC, 15 mei 1927]

GASBEDRIJVEN:
Te Doetinchem.
De heer G. Postma Jzn., opzichter der gasfabriek, heeft meegedeeld, dat volgens schriftelijke mededeeling van de justitie de beschuldiging tegen hem luidt:
"dat in de jaren 1925, 1926 en 1927 door hem met het oogmerk tot wederrechtelijke toeeigening zij weggenomen verschillende gaslampen, gaskachels, gasfornuizen, gascomforen, een hoeveelheid gas, benevens een hoeveelheid electrischen stroom, alles toebehoorende aan de gemeente Doetinchem, althans aan een ander dan aan hem".
De raadscommissie van onderzoek naar eventueele corruptie in de gemeentebedrijven te Doetinchem heeft zich schriftelijk tot den commissaris der Koningin in Gelderland gewend met het verzoek, wethouder Velsink wegens partijdigheid inzake het onderzoek naar de corruptie aan de gasfabriek van zijn loco-burgemeesterschap te ontheffen en een ander aan te wijzen als leider van de raadsvergaderingen.
[Bron: NRC, 14 feb. 1928]


NRC, 27 feb. 1928.
Artikel in de NRC, 29 dec. 1928.Artikel in de NRC, 9 feb. 1929.


Artikel in NRC, 12 maart 1929.

DE DOETINCHEMSCHE BELEEDIGINGSZAAK (1):
De officier van justitie bij de rechtbank te Zutphen, heeft hooger beroep ingesteld tegen het vonnis der rechtbank, waarbij de advocaat mr. B.J. Nothorn te Zutphen is vrijgesproken van beleediging van den wethouder Velsink te Doetinchem.
[Bron: Het Vaderland, 25 februari 1929] DE DOETINCHEMSCHE BELEEDIGINGSZAAK (2):
Het gerechtshof te Arnhem heeft uitgespraak gedaan in de zaak ten mr. B.J.N., advocaat te Zutphen, die terecht heeft gestaan wegens beleediging van den soc.-dem. wethouder Velsink te Doetinchem, in een ingezonden stuk in de Graafschapsbode over de Doetinchemsche gasquaestie. Het hof heeft den verdachte , met vernietiging van het vrijsprekende vonnis der Zutphensche rechtbank, veroordeeld tot f 50 boete.
[Bron: Het Vaderland, 6 mei 1929]


Artikel in de NRC, 21 september 1929.

GAS QUAESTIE:
Commissie belast met onderzoek naar corruptie bij plaatselijk gasbedrijf concludeert eensgezind dat er op grote schaal gefraudeert is. Door het geven van douceurtjes aan gemeentebestuursleden, waaronder wethouder Velsink, zouden deze door de gasdirecteur Pieterson aan hem gebonden zijn.
De wethouder is van mening dat de commissie zo snel mogelijk opgeheven moet worden, vanwege de schade die het onderzoek aan de gemeente toebrengt.
De gemeenteraad gaat evenwel in meerderheid met de aanbevelingen van de Commissie mee.
[Bron: NRC, 25 sept. 1929]


Artikel Het Vaderland, 24 september 1929.

WETHOUDERSBENOEMING:
Doetinchem. Herkozen zijn R. Velsink (s.-d.) en J.P.H. Weusten (r.-k.).
[Bron: Het Vaderland, 4 september 1935]

OVERL. AKTE, Doetinchem, 2 april 1947, nr. 111:
Rients Velsink, overleden te Doetinchem op 1 april 1947, oud 76 jaar, beroep zonder, geboren te Sneek, zoon van Arend Velsink en Minke Prins, echtgenoot van Johanna Theodora Jolink.
[bron: Genlias]

KINDEREN:
 1. Arend Velsink,  zie nr. IX-x.
  Geboren te Stad-Doetinchem op 26 september 1895, van beroep kok, woont in 1921 te Leiden.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 9 november 1921 met Helena Johanna Vogelenzang, geboren te Scheveningen op 26 december 1900, van beroep dienstbode, dochter van Dimme Vogelenzang, geboren in 1859, van beroep metselaar, en van Johanna Verhulst, geboren 1868/69, beiden overleden na 1921.
 2. Grada Johanna Minke (Jo) Velsink,
  Geboren te Doetinchem op 28 september 1896, buitenkerkelijk, huishoudjuffrouw, huishoudster, verhuist met haar man op 24 december 1940 van Amsterdam naar Haarlem.
  Gehuwd te Amsterdam op 22 november 1933 met Cornelis Johannes (Cor) Schornagel, geboren te Amsterdam op 27 maart 1886, overleden te Baarn op 11 juni 1958, oud 72 jaar, begraven aldaar op 16 juni 1958.
  Cor was eerder gehuwd te Hilversum op 10 augustus 1910 met Jacoba Catharina Smits, geboren te Gasselternijveen op 8 oktober 1879, overleden te Amsterdam op 19 juli 1933.
  [bron: Persoonskaart Grada Johanna Minke Velsink en email Paul Velsink, 2009]

 3. Herman Velsink,  zie nr. IX-y.
  Geboren te Doetinchem op 21 december 1897, van beroep kantoorbediende, boekhouder, overleden te Amsterdam op 29 december 1957, begraven op Zorgvliet op 2 januari 1958, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 28 februari 1924 met Anthonia (Tonnie) Wilhelmina Bernardina Hooijkaas, ook gespeld Hooykaas, geboren te Rotterdam op 21 october 1898, overleden te 's-Gravenhage op 27 april 1996, oud 97 jaar.
 4. Rients Velsink,  zie nr. IX-z.
  Geboren te Doetinchem op 19 april 1899, van beroep rijksbeambte te Doetinchem, overleden op 20 januari 1994, oud 94 jaar.
  Gehuwd met Johanna A.P. Wit, geboren op 21 juni 1907, overleden te Doetinchem op 7 januari 1997, oud 89 jaar.
 5. Minke Johanna Theodora Velsink,
  Geboren te Doetinchem-Stad op 13 augustus 1900, overleden aldaar op 22 februari 1902, oud 1 jaar.

  OVERL. AKTE, Doetinchem Stad, 24 feb. 1902, nr. 30 (GenLias):
  Minke Johanna Theodora Velsink, overleden op 22 februari 1902 te Doetinchem-Stad, oud 1 jaar, geboren in Doetinchem-Stad, dochter van Rients Velsink, van beroep fotograaf en van Johanna Theodora Jolink, zonder beroep.
 6. Theodorus (Theo) Velsink,  zie nr. IX-aa.
  Geboren te Doetinchem op 6 januari 1902, van beroep bakker te Doetinchem, overleden aldaar op 4 juli 1972, oud 70 jaar, begraven op 7 juli op de begraafplaats aan de Loolaan te Doetinchem.
  Gehuwd voor 1927 met Gerritje Holders, geboren te Doetinchem op 29 augustus 1907.
 7. Minke Johanna Theodora Velsink,  zie nr. IX-ab.
  Geboren te Stad Doetinchem op 16 januari 1903, overleden te Zutphen op 29 november 1986, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Doetinchem op 9 october 1931 met Augustinus Johannes Raspe, geboren te Avereest op 31 augustus 1902, van beroep journalist, inspecteur Arbeiderspers, overleden te Amsterdam op 11 mei 1979, oud 76 jaar, zoon van Hendrikus Lumbertus Raspe en Hendrika Esschendal.
 8. Albert (Appie) Velsink,
  Geboren te Stad Doetinchem op 20 april 1904, van beroep behanger, woont in 1925 te Amsterdam in de Clercqstraat ten huize van zijn broer Hendrik, keerde in 1926 weer terug naar Doetinchem.
  Gehuwd met Riek N.N.

  GEZINSKAART, Amsterdam:
  Amsterdam, buurt S.O., de Clercqstraat 105 II ten huize van H. Velsink, den broeder.
  2 januari 1925, Velsink, Albert, man, geboren in de Stad Doetinchem op 20 april 1904, ongehuwd, godsdienst geen, nationaliteit Ned., beroep behanger, gearriveerd vanuit Doetinchem op 30 december 1924, vertrokken naar Doetinchem, Hofstraat 508 op 19 januari 1926.

 9. Hermina Cornelia (Hermien) Velsink,  zie nr. IX-ac.
  Geboren te Stad Doetinchem op 17 juni 1906, overleden na 4 maart 1939.
  Gehuwd (1) met N.N. de Wit.
  Gehuwd (2) voor 1929 met Willem van Amerongen, geboren te Angerlo op 3 februari 1890, van beroep tuinman, overleden te Doetinchem op 4 maart 1939, oud 49 jaar, zoon van Frederik van Amerongen en Antjen Boesveld.
  Willem was eerder gehuwd te Zelhem op 10 juni 1915 met Anna Abrahams, geboren te Zelhem op 4 mei 1895, overleden voor 1929.
 10. Gerrit Velsink,  zie nr. IX-ad.
  Geboren te Stad Doetinchem op 12 juni 1909, overleden aldaar op 13 december 1983, oud 74 jaar.
  Gehuwd met Fennigje Frederika Christina Eenkhoorn, geboren te Hummelo en Keppel (Bergh) op 23 april 1920.
 11. Antonie (Tonnie) Velsink,
  Geboren te Stad Doetinchem op 1 oktober 1911, overleden aldaar op 1 december 1987, oud 76 jaar, begraven opde begraafplaats Nutselaer te Doetinchem op 4 december 1987.
  Gehuwd (1) met Jo Wiecherink.
  Gehuwd (2) met Maria Hendrika (Rietje) van den Boom, geboren 1933/34, overleden te Doetinchem op 29 juni 1994, oud 60 jaar., begraven aldaar op 4 juli 1994.
 12. Willem Velsink,
  Geboren te Stad Doetinchem op 15 december 1912, overleden aldaar op 13 oktober 1913, oud 10 maanden.
 13. Barend Velsink,
  Geboren te Doetinchem-Stad op 26 februari 1915, overleden aldaar op 26 augustus 1915, oud 6 maanden.

  OVERL. AKTE, Doetinchem Stad, 27 aug. 1915, nr. 48 (GenLias):
  Barend Velsink, geboren te Doetinchem-Stad, overleden aldaar op 26 augustus 1915, oud 6 maanden, zoon van Rients Velsink, fotograaf en Johanna Theodora Jolink, zonder beroep.
 14. Barend Velsink,
  Geboren te Doetinchem-Stad op 7 januari 1917, overleden aldaar op 28 februari 1917, oud 7 weken.

  OVERL. AKTE, Doetinchem Stad, 1 maart 1917, nr. 12 (GenLias):
  Barend Velsink, geboren te Doetinchem-Stad, overleden aldaar op 28 februari 1917, oud 7 weken, zoon van Reients Velsink, photograaf en Johanna Theodora Jolink, zonder beroep.
 15. Bernard Johan (Benny) Velsink,  zie nr. IX-ae.
  Geboren te Doetinchem-Stad op 11 mei 1918, overleden op 28 februari 1965, oud 46 jaar.
  Gehuwd met Jo Lulofs.
 16. Barend Velsink, tweeling,
  Geboren te Doetinchem-Stad op 13 oktober 1919, overleden aldaar op 25 maart 1969, oud 49 jaar, begraven op 28 maart op de begraafplaats aan de Loolaan te Doetinchem
 17. Willem Velsink, tweeling,
  Geboren te Doetinchem-Stad op 13 oktober 1919, overleden aldaar op 3 juli 1985, oud 65 jaar.
  Gehuwd met Gerda Teerink.

Barend VELSINK,
Zoon van Arend Velsink en Minke Prins [nr. VII-m], geboren te Sneek op 12 oktober 1874, Ned. Hervormd, van beroep timmerman, woont in 1928 te Sneek aan Pr. Hendrikkade 32, overleden te Enkhuizen op 16 augustus 1956, oud 81 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 20 augustus 1956.
Gehuwd te Sneek op 20 juni 1904 met Jaike JELGERSMA, geboren te Sneek op 4 mei 1874, overleden te Enkhuizen op 9 oktober 1954, oud 80 jaar, crematie te Driehuis-Westerveld op 13 oktober 1954, dochter van Bernardus Jelgersma en Grietje Bouma.

GEB. AKTE, Sneek, 5 mei 1874, nr. A121 [GenLias]:
Jaike Jelgersma, geboren op 4 mei 1874, dochter van Bernardus Jelgersma en Grietje Bouma.

GEB. AKTE, Sneek, 13 october 1874, nr. A257 [GenLias]:
Barend Velsink, geboren op 12 october 1874, zoon van Arend Velsink en Minke Prins.

RECHTZAAK:
Nr. 7.
Siebe F., 29 jaren, scheepstimmerknecht, en Jacob F., 18 jaren, drukker, beiden te Sneek, hebben, de eerste bij verstek, wegens mishandeling terecht gestaan.
De timmerman B. Velsink te Sneek hield den 17 Mei 1896 het opzicht bij een werk van zijnen vader bij de Oude Koemarkt.
Er waren eenige kinderen aan het spelen, wat hinderlijk was voor het werk, waarom hij tegen hen zei, dat ze daarmee moesten ophouden.
Daarop kwamen de beklaagden, eerst Siebe en vervolgens Jacob, op hem toe en hebben hem herhaalde malen geslagen en in het gezicht gekrabd.
De 2e beklaagde bekende het feit, hij kwam zijn broeder te hulp.
De Subst.-Off. van Justitie acht de feiten bewezen.
Deze mishandeling is van ernstigen aard geweest, want Velsink heeft gedurende verscheiden weken het gebruik van een oog gemist.
Spreker vordert, dat de beklaagden wegens mishandeling in vereeniging gepleegd zullen worden veroordeeld worden ieder tot 14 dagen gevangenisstraf.
Uitspraak over 8 dagen.
[bron: Leeuwarder Couant, 23 januari 1897]

HUW. AKTE, Sneek, 20 juni 1904, nr. 53 (Tresoar):
Barend Velsink en Jaike Jelgersma.

KENTEKENBEWIJS:
Op 28 september 1912 werd een nummerbewijs (kenteken) voor auto's en motorfietsen met nummer B-824 uitgereikt aan Gerrit Velsink en Barend Velsink, beiden te Sneek
[bron: Tresoar, Friese nummerbewijzen]

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Velsink, B., timmerm., Pr. Hendrikkade 32 te Sneek.

RECHTZAAK:
Rechtbank te Leeuwarden.
Zitting van Woensdag 27 Maart 1929.
Politierechter:
De bevroren waterleiding is er debet aan, dat A. de G., 38 jaar, machinebankwerker te Sneek, terecht staat wegens mishandeling van zijn huisbaas B. Velsink te Sneek.
De huurder had al eens eerder bij zijn huisbaas geklaagd over het vastvriezen van de waterleiding, maar Velsink dacht, dat de G. de wenken en raadgevingen, door den directeur in de “Nieuwe Sneeker Courant” gepubliceerd, wel zou lezen.
Deze lectuur schijnt de G. echter ontgaan te zijn en andermaal begaf hij zich naar zijn huisbaas, die nu met zijn huurder meeging.
Ten huize van de G. maakte Velsink er zijn huurder een opmerking over, dat deze de waterleiding vernield had.
Deze maakte zich hierover zoo kwaad, dat hij den huisbaas een slag tegen het oor gaf, waardoor Velsink bloedend werd verwond.
Eisch en vonnis, bij verstek, f 20 boete of 20 dagen hechtenis.
[bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 1929]

GEZINSKAART, Amsterdam:
Velsink, Barend, Schollenbrugstraat nr. 12, buurt W.G., ten huize van III.
1. Velsink, Barend, man, geboren te Sneek op 12 oktober 1874, gehuwd te Sneek op 20 juni 1904, Ned. Herv., nationaliteit Ned., timmerman, gekomen van Renkum op 10 september 1935, vertrokken naar Velsen (IJmuiden) op 15 januari 1936.
2. Jelgersma, Jaike, vrouw, geboren te Sneek op 4 mei 1874, idem, idem.

KINDEREN:
 1. Grietje Velsink,  zie nr. IX-af.
  Geboren te Sneek op 23 juli 1905, overleden te Koudum op 22 april 2001, oud 95 jaar.
  Gehuwd te Huizum op 9 december 1929 met Jan van Dijk, geboren te Hallum op 30 augustus 1905, overleden te Koudum op 11 december 1992, oud 87 jaar, crematie te Goutum op 16 december 1992, zoon van Dirk van Dijk en Antje Wiersma.
 2. Minke Velsink,
  Geboren te Sneek op 31 december 1906, onderwijzeres, woont in 1925 te Sneek, reisde in 1936 naar Corpus Christi, Texas (USA), overleden te Enkhuizen op 10 september 2003, oud 96 jaar, crematie op 15 september 2003, Hollands Hof te Hoorn.

  EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN:
  Groningen. Geexamineerd 15 candidaten. Afgewezen 2. Geslaagd de dames M. Velsink te Sneek, e.a.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 2 augustus 1924]

  ONDERWIJSEXAMENS:
  Heerenveen (Rijkskweekschool): Geexamineerd en geslaagd 4 vrouwelijke candidaten, waaronder M. Velsink te Sneek.
  [Bron: NRC, 9 juli 1925]


  In het midden Minke Velsink, onderwijzeres in Enkhuizen.

 3. Anna Ymkje Velsink,
  Geboren te Sneek op 13 november 1908, overleden te Krommenie op 31 januari 2002, oud 93 jaar.
  Gehuwd met Jan Wouda, overleden voor 2002.
  [bron: Familieberichten Noord-Hollandsch dagblad, 2 februari 2002]
 4. Lolkje Velsink,  zie nr. IX-ag.
  Geboren te Sneek op 31 augustus 1911.
  Gehuwd voor 1938 met Jan Zwagerman, van beroep musicus.

Albert VELSINK,
Zoon van Arend Velsink en Minke Prins, [nr. VII-m], geboren te Sneek op 19 maart 1877, van beroep onderwijzer te Heerenveen (1895-1899), leraar aan de Ambachtsschool te Rotterdam (1899- 1904), tekenleraar aan de RHBS te Zierikzee (tot 1911), hand- en lijntekenleraar aan de HBS te Sneek (1911 tot 1913) en tekenleraar aan de RHBS te Leeuwarden (vanaf 1913), schilder en fotograaf, voorts waterconsul van de ANWB en medewerker aan de Waterkampioen, penningmeester van De Unie van Watertoeristen (1930), voorzitter van de Leeuwarder Amateur Fotografen Club (1930), plotseling overleden in het Sint Bonifatiusziekenhuis te Leeuwarden op 4 mei 1936, oud 59 jaar, begraven aldaar op de begraafplaats Huizum in Graf nr. 1162 op 7 mei 1936.
Gehuwd met Stephanie Jacobina BEEKHUIZEN, geboren te Rotterdam op 14 mei 1885, overleden aldaar op 24 maart 1966, oud 80 jaar, begraven op 28 maart 1966 in graf nr. 1162 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden.


GEB. AKTE, Sneek, 19 maart 1877, nr. A81 [GenLias]:
Albert Velsink, geboren op 19 maart 1877, zoon van Arend Velsink en Minke Prins.

ONDERWIJS:
Kerk- en Schoolnieuws:
Te Sneek zijn toegelaten tot de Rijks-normaallessen, tot de 1e klasse: [o.a] Albert Velsink, allen van Sneek.
[bron: Leeuwarder Courant, 17 maart 1891]

ONDERWIJS:
Kerk- en Schoolnieuws:
Te Leeuwarden geexamineerd:
Voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek 5 mannelijke candidaten.
Geslaagd: A. Velsink te Sneek en IJ. Roze te Franeker.
[bron: Leeuwarder Courant, 22 april 1895]

ONDERWIJS:
Kerk- en Schoolnieuws:
Amsterdam:
Examens middelbaar onderwijs M; (handteekenen en de perspectief) 18-19 September.
Geexamineerd zijn: W.A. Termorshuizen, van Amsterdam; A. Velsink, van Heerenveen; J. De Wilde, van Delft.
[bron: Leeuwarder Courant, 22 september 1896]


Dankbetuiging in Leeuwarder Courant, 23 september 1896.

SCHEEPVAARTMUSEUM:
Albert's werk is ondermeer te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.Artikel NRC, 15 juli 1910.

ONDERWIJS:
Voor de benoeming tot leeraar in 't hand- en rechtlijnig teekenen aan de H.B.S. te Sneek worden (alphabetisch) aanbevolen de heeren J.G. Jordens, te Warffum, D. Veersema, te Utrecht en A. Velsink te Zierikzee.
[Bron: NRC, 27 sept. 1911]

ONDERWIJS:
Benoemd tot leeraar in het teekenen aan de H. B. school en Burgeravondschool te Sneek de heer A. Velsink te Zierikzee met 8 stemmen.
De heeren J.G. Jordens te Warfum en D. Veersema te Utrecht, mede op de alphabetische aanbeveling, verkregen respectievelijk 1 en 5 stemmen.
Het salaris bedraagt vor de H. B. school f 1200 met verhoogingen volgens verordening, voor de Burgeravondschool f 50 per wekelijksch lesuur.
[Bron: Leeuwarder Courant, 4 oktober 1911]

ONDERWIJS:
Tot onderwijzer in het teekenen aan de Rijksnormaallessen te Sneek is benoemd de heer A. Velsink, leeraar aan de H. B. School aldaar.
[Bron: Leeuwarder Courant, Kerk- en Schoolnieuws, Benoemingen enz., 29 december 1911]

ONDERWIJS:
Benoemd tot leraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier de heer A. Velsink te Sneek.
[Bron: Leeuwarder Courant, 9 mei 1913]

ONDERWIJS:
De gemeenteraad van Sneek heeft gisteren op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer A. Velsink, als leeraar in hand- en lijnteekenen aan de H.B.S.
[Bron: NRC, 28 juni 1913]

AKTE-EXAMENS L.O.:
De commissie belast met het afnemen van het onderwijzersexamen te Leeuwarden heeft benoemd tot deskundigen:
Voor teekenen: A. Velsink, leeraar R.H.B.S. te Leeuwarden, en J. Dijkstra, hoofd der O.L.S. te Buitenpost.
[Bron: NRC, 21 maart 1916]

BIJNAAM:
Tekenleraar Velsink werd door leerlingen op de RHBS in Leeuwarden "De Arabier" genoemd, vanwege zijn pikzwarte haar, snor en sikje, en vanwege zijn olijfkleurige huid.
[Bron: website Oud Leeuwarden, bijnamen van Leeuwarders]

DE LEEUWARDER AMATEUR FOTOGRAFENCLUB.
Opgericht in 1924.
Fotowedstrijd op 17 mei 1924 tijdens clubtocht met als bestemming "waterland" van Tietjerk en Suawoude. Jurylid: A. Velsink.
In 1925 wordt A. Velsink gekozen als bestuurslid.
Gedurende onderlinge wedstrijden valt A. Velsink dikwijls in de prijzen (1925-1930).
In 1930 wordt Albert Velsink gekozen als voorzitter van de vereniging.
Vanaf 1931 lijkt de club in te slapen en wordt er nog maar weinig van gehoord.

ADRESBOEK, Friesland, 1928:
Velsink, A., leeraar R.H.B.S., Emmakade 122 te Leeuwarden.

ZEILEN:
Holland-Friesland.
16 vk.m. klasse.
4. Paljas, st. A. Velsink.
[Bron: Het Vaderland, 17 aug. 1933]

OVERL. AKTE, Leeuwarden, 5 mei 1936, nr. A 265 [Tresoar]:
Albert Velsink, overleden op 4 mei 1936, oud 59 jaar, gehuwd.


artikel in De Leeuwarder Courant, 5 mei 1936.

OVERLIJDENS ADVERTENTIE:
Heden oveleed, zeer onverwachts,
onze geliefde man en vader,
ALBERT VELSINK,
in den ouderdom van 59 jaar.
Leeuwarden, 4 Mei 1936.
Emmakade 122.
S. J. Velsink-Beekhuizen.
Deventer.
H. M. S. Velsink.
Leeuwarden.
A. J. A. Velsink.
Algemeene kennisgeving.
De teraardebestelling zal plaats
hebben op Donderdag 7 Mei te
Huizum, des n.m. om 2 uur vanuit
het sterfhuis.
[Leeuwarder Courant, 5 mei 1936]


Artikel in Het Vaderland, 6 mei 1936.

KINDEREN:
 1. drs. Hendrika Minke Stephanie Velsink,
  Geboren te Sneek op 9 april 1905, buitenkerkelijk, van beroep lerares Frans aan RHBS'en te Deventer, Coevorden en Leeuwarden, overleden te Deventer in augustus 1997, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Leeuwarden op 26 juli 1939 met J.A. Buys, geboren te Brielle ca. 1903, van beroep leraar Frans, overleden te Deventer in 1982, oud ca. 79 jaar.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  FAMILIEBERICHTEN.
  Uit andere couranten.
  Bevallen:
  9 April – S.J. Velsink, geb. Beekhuizen, D., Zieriksee.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 12 april 1905]

  GYMNASIUM, LEEUWARDEN:
  Overgangsexamens:
  Tot klasse II bevorderd: [o.a.] Henderika M.S. Velsink.

  GEZINSKAART, Amsterdam:
  1e woonplaats Amsterdam, buurt S.V., van Hoserbergenstraat 12 II, ten huize van Kluit.
  Velsink, Henderika Minke Stephanie, v., geb. 9.4.05 te Zierikzee, ongehuwd, kerkgenootschap geen, nationaliteit Ned., Studente Fransche letteren, gekomen van Leeuwarden op 18/9/24, vertrokken naar Deventer, Menstraat 28 op 15/9/1930.
  Adressen binnen de gemeente: 4/10/1926: 1e Helmerstraat No.66.

  UNIVERSITAIRE EXAMENS:
  Amsterdam, 6 december [1927],
  Geslaagd voor het cand. examen in de Romaansche taal en letterkunde (Fransch) mej. H.M.S. Velsink.
  [Bron: Het Centrum en NRC, 7 dec. 1927]

  OFFICIEELE BERICHTEN:
  Middelbaar Onderwijs.
  Bij Kon. besluit is tijdelijk benoemd tot leerares aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Deventer mejuffrouw H.M.S. Velsink te Leeuwarden.
  [Bron: Het Vaderland, 19 sept. 1930]

  OFFICIEELE BERICHTEN:
  Middelbaar Onderwijs.
  Bij Kon. besluit is weder tijdelijk benoemd tot leerares aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Deventer mejuffrouw N.M.S. Velsink. [Bron: Het Vaderland, 14 sept. 1931]

  OFFICIEELE BERICHTEN:
  Middelbaar Onderwijs.
  Bij Kon. besluit is wederom tijdelijk benoemd tot leerares aan de Rijks H.B.S. te Deventer mej. H.M.S. Velsink.
  [Bron: Het Vaderland, 20 oct. 1933]

  OFFICIEELE BERICHTEN:
  Onderwijs.
  Bij Kon. besluit zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Deventer: mej. H.M.S. Velsink.
  [Bron: Het Vaderland, 4 september 1934]

  OFFICIEELE BERICHTEN:
  Middelbaar Onderwijs.
  Bij K.B. van 24 Augustus [1938] is tijdelijk benoemd tot leerares aan de Rijks H.B.S. te Leeuwarden mej. H.M.S. Velsink, wonende te Leeuwarden.
  [Bron: Het Vaderland, 25 aug. 1938]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Uit verschillende dagbladen.
  Huw. Aank.
  J.A. Buys en H.M.S. Velsink, Brielle/Leeuwarden.
  [Bron: Het Vaderland, 18 jan. 1939]

  FAMILIEBERICHTEN.
  Gehuwd:
  Juli 26 [1939] – M.S. Velsink en J.A. Buys, Leeuwarden.
  [bron: Het Vaderland, 27 juli 1939]
 2. Arend Jacob Albert Velsink,  zie nr. IX-ah.
  Geboren te Zierikzee op 19 mei 1906, van beroep tandarts te Leeuwarden, overleden op 5 mei 2000 te Leeuwarden, oud 93 jaar, begraven in graf nr. 482 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden.
  Gehuwd te Sliedrecht op 21 juli 1938 met Willemina Johanna Prins, geboren te Rotterdam op 5 april 1916, overleden op 15 april 1998, oud 82 jaar, begraven in graf nr. 482 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden, dochter van Theodorus A. Prins en Willemina de Lijster.

[Laatst gewijzigd op 14 februari 2014]
NEGENDE GENERATIEZEVENDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com