KWARTIERSTAAT VAN DE KINDEREN VAN ARIE BROUWER EN WILLEMINA BUIS UIT NIEUWER-AMSTEL
GENERATIE  7
192. Jacob Cornelisz BUIJS,
Geboren ca. 1645, overleden in 1720 in Aalsmeer, oud ca. 75 jaar.
Hij trouwde met Geertje Aris PRICK.
 
193. Geertje Aris PRICK,
Geboren ca. 1650, overleden in 1709 in Aalsmeer, oud ca. 59 jaar.

194. Jacob Danielsz VAN DER MEER,
Geboren ca. 1655, mogelijk in Aalsmeer, overleden voor 1709.
Hij trouwde met Annitje CORNELIS.

195. Annitje CORNELIS,
Geboren ca. 1660, mogelijk in Aalsmeer, overleden na 1709 in Aalsmeer (Uiterweg).

204. Hendrik Samuelsz PESELMAN ook bekend als Hendrik Samuelsz PIJLMAN,
Geboren ca. 1690 in Osnabruck, Duitsland, sinds 1720 Gereformeerd lidmaat, overleden in Aalsmeer op 30 april 1761, oud ca. 71 jaar.
Getrouwd (1) op 13 januari 1719 in Aalsmeer GK met Jannetje JACOBS, geboren ca. 1695, overleden tussen 1719 en 1723 in Aalsmeer.
Getrouwd (2) op 14 februari 1723 in Aalsmeer GK met Aagje Cornelis VAN DER BLOEM, geboren ca. 1695, overleden op 25 december 1726 in Aalsmeer, oud ca. 31 jaar.
Getrouwd (3) op 16 maart 1727 in Aalsmeer GK met Trijntje Maartens TROMP, ook bekend als Trijntje Maartens BOL.

HUW.AKTE, Aalsmeer GK, 13 jan.1719:
Hendrik Zamuels, JM, woonende in het O:E: met Jannetje Jacobz, JD, woonende in de Vrije Noordveen.
 
LIDMATEN, Aalsmeer GK, 1720:
Tegen de uitdeeling des H: Avontmaels op den 25sten December 1720, op hunne belijdenis: Hendrik Samuels.
 
HUW.AKTE, Aalsmeer GK, 14 feb.1723:
Hendrik Samuelsen, Wed: van Jannetjen Japiks en Aagtjen Kornelis Blom, JD, beijde tot Aelsmeer. Ingetekent den 29 januarij 1723.
Getrouwt den 14 feb:1723.
 
WEESKAMER, Staatboek (ORA #807), Aalsmeer, 19 feb.1727:
Hendrick Samuelsz, Weduwnaar van Aagje Cornelis Bloem, ter eenre, ende Gerrit Cornelis Blom, als oom en voogd over Cornelis, oud 3 jaaren en Jan Hendriksz, oud 21 weken, naargelaten kinderen van de voorn: Aagje Cornelis Blom, verwekt bij de eerste comparant ter andere zijde, besluiten tot uijtkoop, waarbij Hendrick zijn kinderen een zilveren ducaton zal uitbetalen op hun 25e verjaardag.
 
HUW.AKTE, Aalsmeer GK, 16 maart 1727:
Hendrik Samuels, wed, en Trijntjen Maartens Bol, JD. Ingetekent 28 feb.1727.
 
OPMERKING:
De kinderen uit Hendrik's huwelijk met Aagje Blom noemen zich Pijlman. Hendrik's zoon Maarten, uit het huwelijk met Trijntje Maartens Bol, noemt zich naar zijn grootvader van moeders zijde, Tromp.
 
LIDMATENBOEK, Aalsmeer GK: 1752:
Hendrik Pesselman.
1761: Hendrik Samuelsz Pijlman
 
205. Trijntje Maartens TROMP ook bekend als Trijntje Maartens BOL,
Geboren ca. 1695, Gereformeerd lidmaat vanaf 1720, overleden op 21 mei 1763 in Aalsmeer, oud ca. 68 jaar.

KIND VAN HENDRIK PESELMAN EN JANNETJE JACOBS:
 1. Aaltje Pijlman,
  Overleden op 28 januari 1725 in Aalsmeer.
   
KINDEREN VAN HENDRIK PESELMAN EN AAGJE VAN DER BLOEM:
 1. Cornelis Pijlman, ook genoemd Cornelis Bleeker,
  Geboren ca. 1723 in Aalsmeer, overleden na 1765.
  Getrouwd op 30 juli 1747 in Aalsmeer GK met Neeltje BLANKENSTEIJN, dochter van Sijmen Pietersz Blankesteijn en Trijntje Jacobs Kok.
   
 2. Jan Pijlman,
  Gedoopt op 29 september 1726 in Aalsmeer, Gereformeerd, van beroep veenman, overleden op 5 juli 1802, eveneens in Aalsmeer, oud bijna 76 jaar.
  Getrouwd (1) op 21 februari 1756 in Aalsmeer GK met Marritje DIK, geboren ca. 1703 in Aalsmeer, overleden op 8 october 1757, dochter van Jan Jansz Dik en Marritje Jans Kluifof, laatst weduwe van Arij Klaasz Schouten.
  Getrouwd (2) op 15 april 1758 in Aalsmeer GK met Martje Dirks BRUIJNE, geboren ca. 1730, lidmaat Geref.kerk.
  Getrouwd (3) op 3 maart 1776 in Aalsmeer GK met Aagjen HOFMAN, gedoopt op 1 augustus 1728 in Aalsmeer, Gereformeerd, overleden op 30 mei 1786 in Aalsmeer, oud bijna 58 jaar, dochter van Jacob Veltensz Hofman en Marritje Jans Pauw, weduwe van Pieter Harmensz Segstro.
  Getrouwd (4) op 6 april 1787 in Aalsmeer GK met Aaltje Cornelis BOOMKAMP, geboren ca. 1720 in Amsterdam, overleden op 30 juli 1792 in Aalsmeer, weduwe van Klaas Cornelisz Heeren.
KIND VAN HENDRIK PESELMAN EN TRIJNTJE MAARTENS TROMP:
 1. Meerten Hendriksz Tromp, zie #102.
   
206. Jacob Veltensz HOFMAN,
Geboren ca.1695 in Aalsmeer, Gereformeerd lidmaat, Schepen van Aalsmeer tussen 1724 en 1741, van beroep timmerman, winkelier, overleden op 24 april 1743 in Aalsmeer, oud ca. 48 jaar.
Getrouwd op 22 mei 1717 in Aalsmeer GK met Marritje Jans PAUW.

OPENBARE FUNCTIES:
Jacob Veltensz Hofman was schepen van Aalsmeer in 1724-1725, 1728, 1732, 1737 en 1741.
 
HUW.AKTE, Aalsmeer GK, 22 mei 1717:
Den 22 Meij aangeteekent, Jakob Velten Hofman, JM, op de Zijdweg, en Marritje Jans Pauw, JD, woond opt dorp.
 
LIDMATEN, Aalsmeer GK, 25 dec.1722:
Hunne belijdenis tot lidmaten: Japik Veltensen Hofman.
 
WEESKAMER, Aalsmeer, 16 jan.1743:
Jacob Veltensz Hofman wordt vermeld als aangehuwde oom en voogd over Sijmen, oud omtrent 18 jaren, Antje, oud omtrent 15 jaren en Marritje Dircks Mantjens, oud omtrent 6 jaren, allen nagelaten kinderen van Ariaantje Gerrits van der Kamp, en van Dirck Sijmonsz Mantjens.
 
IMPOST op begraven, Aalsmeer, 24 april 1743:
Jan Kok, het lijk van Jacob Veltensz Hofman, onder het Classis van en betaald f 3.-
 
WEESKAMER (ORA #800), Aalsmeer, 22 mei 1743:
Marritje Jans Pauw, Weduwe van Jacob Veltensz Hofman ter eenre, en Willem Veltensz Hofman, oom van 's vaders zijde, en Cornelis van Swieten aangehuwde oom, beijden voogden over Cornelis, oud 20, IJfje, oud 18, Marritje, oud 16, Aagje, oud 14, Neeltje, oud 12 en Jan Jacobsz Hofman, oud 8 jaren, alle nog minderjarige nagelaten kinderen van de voorn: Jacob Veltensz Hofman, in huwelijk verwekt bij de eerste comparante, besluiten dat Marritje Jans Pauw haar kinderen voor wat betreft hun vader's erfdeel zal uitkopen met een bedrag van f 3.- per kind, uit te betalen op hun 25e verjaardag.
 
207. Marritje Jans PAUW,
Geboren ca. 1695, Gereformeerd lidmaat, overleden op 11 januari 1762 in Aalsmeer, oud ca. 66 jaar.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 11 jan. 1762:
Heeft Cornelis Jacobsz Hofman aangeving gedaan vant lijk van zijn Moeder genaamt Martje Janse Pauw ondert Classis van f 3.-
 
KINDEREN VAN JACOB VELTENSZ HOFMAN EN MARRITJE JANS PAUW, ALLEN GEDOOPT IN AALSMEER:
 1. Velte Hofman,
  Gedoopt op 3 april 1718. Gereformeerd, overleden op 23 october 1758 in Aalsmeer, oud 40 jaar.
   
 2. Jan Hofman,
  Gedoopt 13 april 1721, overleden op 12 april 1727, oud 6 jaar.
   
 3. Cornelis Hofman,
  Gedoopt op 18 april 1723, Gereformeerd, overleden op 23 april 1764 in Aalsmeer, oud 41 jaar.
  Getrouwd op 11 april 1745 in Aalsmeer met Marritje Cornelis VAN BOVEN, geboren ca. 1725, Gereformeerd, overleden op 25 februari 1788 te Haarlem, oud ca. 43 jaar.
   
 4. IJfjen (Eva) Hofman,
  Gedoopt op 3 december 1724, Gereformeerd, overleden op 18 september 1803 in Aalsmeer, oud 78 jaar.
  Getrouwd (1) op 30 maart 1754 in Aalsmeer GK met Jacob VAN DER HENST, gedoopt op 14 december 1727 in Aalsmeer, Gereformeerd, overleden op 20 september 1762, oud bijna 35 jaar, zoon van Aldert Claasz van der Henst en van Neeltje Jacobs Kershof.
  Getrouwd (2) op 25 september 1763 in Aalsmeer GK met Jan Gijze HEEREN, gedoopt 20 december 1739 in Aalsmeer, Gereformeerd, van beroep teelman, overleden op 22 december 1812 in Aalsmeer, oud 73 jaar, zoon van Gijsbert Lourisz Heeren en Aafje Jans van Dijk.
   
 5. Martjen Hofman,
  Gedoopt op 15 september 1726, Gereformeerd, overleden op 18 januari 1764 in Aalsmeer, oud 37 jaar.
  Getrouwd op 8 november 1746 in Aalsmeer GK met Poulis NOONEN, geboren ca. 1720 in Aalsmeer, overleden op 22 februari 1794 in Aalsmeer, oud ca. 74 jaar, zoon van Jan Willemsz Noonen en Martje Poulis de Wilde.
   
 6. Aagjen Hofman,
  Gedoopt op 1 augustus 1728, Gereformeerd, overleden op 30 mei 1786 in Aalsmeer, oud bijna 58 jaar.
  Getrouwd (1) op 5 october 1749 in Aalsmeer GK met Pieter SEGSTRO, geboren ca. 1725 in Aalsmeer, Gereformeerd, Schepen van Aalsmeer 1760-1762, overleden op 18 juli 1774, oud ca. 50 jaar, zoon van Herm Dirksz Sextro en Neeltje Cornelis Been.
  Getrouwd (2) op 3 maart 1776 in Aalsmeer GK met Jan PIJLMAN, gedoopt 29 september 1726 in Aalsmeer, Gereformeerd, van beroep veenman, overleden op 5 juli 1802 in Aalsmeer, oud bijna 76 jaar, zoon van Hendrik Samuelsz Peselman en Aagje Cornelis van der Bloem, laatst weduwenaar van Martje Dirks Bruijne. [zie ook #204]
   
 7. Neeltje Hofman, zie #103.
   
 8. Jan Hofman,
  Gedoopt op 23 november 1732, overleden op 30 december, oud 5 weken.
   
 9. Jan Hofman,
  Gedoopt op 18 juli 1734, Gereformeerd, overleden op 22 october 1789 in Aalsmeer, oud 55 jaar.
  Getrouwd op 30 juli 1757 in Aalsmeer GK met Cornelia VAN LEEUWEN, gedoopt op 29 october 1733 in Aalsmeer, Gereformeerd, dochter van Jacob Gerritsz van Leeuwen en Trijntje Heeren Henst.
   
 10. Annetje Hofman,
  Gedoopt op 10 maart 1737.

252. Evert Jansz VIRHOUD.
Hij trouwde met Nelligje Klaas KOU......

253. Nelligje Klaas KOU......

254. Marten Paulusz VAN DEN BROEK,
Gedoopt op 16 augustus 1684 in de Gereformeerde kerk van Wilnis, overleden na 1740, Gereformeerd.

HUW.AKTE, Wilnis GK, 27 sept.1705:
De 12 september 1705 ingewilligd de H.G. van Marten van den Broek, JM tot Wilnis, met Grietje Alewijnen Suikerman, JD tot Wilnis.
De 27 sept. 1705 alhier in de Egten Staat ingezegend.
 
Hij trouwde op 27 september 1705 in Wilnis met Grietje Alewijns SUIJCKERMAN.
 
255. Grietje Alewijns SUIJCKERMAN,
Geboren in Mijdrecht, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 1 juli 1684, overleden na 1740, mogelijk in Wilnis.

DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 1 juli 1684:
Grietje, dochter van Alewijn Suijckerman.

 
[Laatst gewijzigd op 8 october 2003]

HOME GENERATIE  7 KWARTIERSTAAT  ARIE BROUWER